Maticová klávesnice
 Kompletní, bohatě okomentovaná rutina příjmu DCF s implementovanými hodinami s výpočtem přestupného roku
 Desetinná matematika pro 8051 v provedení FixPoint
 Finta pro převod BIN/BCD formátu čísla pro x51
 Pseudonáhodné číslo 8051
 Soubor rutin pro sčítání,odčítání,násobení a dělení 8,16 i 32-bitových čísel se znaménkem nebo bez od Dr.Marshalla
 Další soubor rutin
 Matematická knihovna pro 8051
 Nestandardní, rychlé rutiny 16bitové aritmetiky pro procesory rodiny 8051
 Rutina dělení čtyřbytového čísla tříbytovým
 Rutina odečítání dvou tříbytových čísel v BCD
 Rutina přístupu k expandéru PCF8574 (I2C) Popis připojování sériových EEPROM
 Rutina obsluhy paměti EEPROM typu 93C46
  Komunikace se sériovou pamětí typu 24C pro MCU51

  Knihovna obslužných rutin pro 16 bitový expandér MCP23016
  6x nezávislý MKO v procesoru PIC
  Příjem a dekódování infračerveného dálkového ovládání
 Vytvoření PDU formátu SMS zprávy jednočipem a odeslání mobilním telefonem


Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -