Článek stažen z HW server


Komunikační rutina pro paměť EEPROM typu 93C46
     V praxi práce s jednočipovými mikrokontroléry je často velmi výhodné použít k uchování dat sériovou EEPROM. Již skoro desetiletí existuje na trhu sériová eeprom 93c46 kterou vyrábí řada výrobců pod nejrůznějšími prvotními označeními. Dnes je sice již častější použití rozhraní I2C od formy Philips, ale 93c46 kompatibilní sériové eeprom mají stále své nezanedbatelné místo a trhu.
      Dále popsaná rutina je univerzální komunikace s 93c46 pro x51 kompatibilní procesory. Na začátku programu je podrobný popis pro nastavení potřebných konstant.

;Stazeno z www.HW.cz 
;  Autorem tohoto SW je Zdenek Janis Medusa@brajan.cz 
; Unit na komunikaci s EEPROM AT93C46 
; 
;***************************************************************************** 
; Dle hardware nastav: 
; 
; CS - vyber obvodu 
EE_CS BIT P2.4 
; 
; SK - hidinovy vstup 
EE_SK BIT P2.3 
; 
; DI - data input 
EE_DI BIT P2.2 
; 
; DO - data output 
EE_DO BIT P2.1 
; 
; ORG - organizace 16/8bit 
EE_ORG BIT P2.0 
; 
;***************************************************************************** 
; 
; Inicializace EEPROMky 
EE_Init: ; Inicializace EEPROM pro 8bitovou komunikaci 
 clr EE_CS ; CS 
 clr EE_ORG ; 8bitova organizace 
 clr EE_DI ; IN EEPROM 
 clr EE_SK ; CLK 
 setb EE_DO ; OUT EEPROM 
 ret ;***************************************************************************** 
; Cteni jednoho bajtu z EEPROMky 
; OC: 110 
EE_Read: ; v R0 adresa, v A vysledek cteni 
 ; Uloz registry 
 push 000h ; R0 
 acall EE_StartBit ; Posli Start Bit 

 ; Zaslani operacniho codu do EEPROM (110) 
 setb C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 clr C 
 acall EE_WrBit 

 ; Zaslani adresy, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 
 mov A, R0 ; A:= Adresa bunky pro zapis do EEPROM 
 rl A ; Posun o jeden bit do leva (7bit neni potreba) 
 mov R0, #007d ; Pocet odesilanych bitu pro adresu 
EE_ReAdd:  ; 
 rlc A ; presun bit do C 
 acall EE_WrBit ; a posli jej EEPROM 
 djnz R0, EE_ReAdd ; Posilej dalsi bit 

 ; cteni dat z EEPROMky 
 clr A 
 mov R0, #009d ; Pocet prijmanych bitu 
EE_ReDat:  ; 
 acall EE_ReBit 
 rlc A ; Test bitu 
 djnz R0, EE_ReDat ; Posilej dalsi bit 

 ; Ukonci proceduru cteni 
 acall EE_StopBit ; Posli Stop Bit 

 ; Obnov registry 
 pop 000h ; R0 
 ret 

;***************************************************************************** 
; Zapis jeden bajt do EEPROMky 
; OC: 101 
EE_Write: ; v R0 adresa, v A data pro zapis 
 ; Uloz registry 
 push ACC ; A 
 push 000h ; R0 

 acall EE_StartBit ; Posli Start Bit 

 ; Zaslani operacniho codu do EEPROM (101) 
 setb C 
 acall EE_WrBit 
 clr C 
 acall EE_WrBit 
 setb C 
 acall EE_WrBit  ; Zaslani adresy, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 
 push ACC ; Uloz data pro EEPROM 
 mov A, R0 ; A:= Adresa bunky pro zapis do EEPROM 
 rl A ; Posun o jeden bit do leva (7bit neni potreba) 
 mov R0, #007d ; Pocet odesilanych bitu pro adresu 
EE_WrAdd:  ; 
 rlc A ; presun bit do C 
 acall EE_WrBit ; a posli jej EEPROM 
 djnz R0, EE_WrAdd ; Posilej dalsi bit 
 ; Zaslani dat EEPROMce 
 pop ACC ; Obnov data pro EEPROM 
 mov R0, #008d ; Pocet odesilanych bitu pro data 
EE_WrDat:  ; 
 rlc A ; Test bitu 
 acall EE_WrBit 
 djnz R0, EE_WrDat ; Posilej dalsi bit 

 ; Cekej na dokonceni internich operaci zapisu EEPROMky 
 acall EE_Done ; 
 acall EE_StopBit ; Posli Stop Bit 

 ; Obnov registry 
 pop 000h ; R0 
 pop ACC ; A 
 ret 

;***************************************************************************** 
; Smazani jedne bunky (vyplni ji $FF) 
; OC: 111 
EE_Erase: ; v R0 adresa mazane bunky v EEPROM 
 ; Uloz registry 
 push ACC ; A 
 push 000h ; R0 

 acall EE_StartBit ; Posli Start Bit 

 ; Zaslani operacniho codu do EEPROM (111) 
 setb C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 

 ; Zaslani adresy, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 
 mov A, R0 ; A:= Adresa bunky pro smazani 
 rl A ; Posun o jeden bit do leva (7bit neni potreba) 
 mov R0, #007d ; Pocet odesilanych bitu pro adresu 
EE_ErAdd:  ; 
 rlc A ; presun bit do C 
 acall EE_WrBit ; a posli jej EEPROM 
 djnz R0, EE_ErAdd ; Posilej dalsi bit 

 ; Cekej na dokonceni internich operaci zapisu EEPROMky 
 acall EE_Done ; 
 acall EE_StopBit ; Posli Stop Bit 

 ; Obnov registry 
 pop 000h ; R0 
 pop ACC ; A 
 ret 

;***************************************************************************** 
; Povoleni zapisovych a mazacich operaci 
; OC: 100,11 
EE_EWEN: ; Write enable must precede all programming. 
 ; Start bit 
 acall EE_StartBit 

 ; Operacni code (100) 
 setb C 
 acall EE_WrBit 
 clr C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 

 ; Pod Operacni code (11) 
 setb C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 

 ; Zbytek - libovolne hodnoty: 5x (00000) 
 clr C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 

 ; Stop bit 
 acall EE_StopBit 
 ret ;***************************************************************************** 
; Zakaz mazacich a zapisovych operaci 
; OC: 100,00 
EE_EWDS: ; Disable all programming instuctions. 
 ; Start bit 
 acall EE_StartBit 
 ; Operacni code (100) 
 setb C 
 acall EE_WrBit 
 clr C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 

 ; Pod Operacni code (00) 
 clr C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 

 ; Zbytek - libovolne hodnoty: 5x (00000) 
 clr C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 

 ; Stop bit 
 acall EE_StopBit 
 ret 

;***************************************************************************** 
; Smaz celou pamet EEPROM 
; OC: 100,10 
EE_ERAL: ; Erases all memory locatons. 
 ; Start bit 
 acall EE_StartBit 

 ; Operacni code (100) 
 setb C 
 acall EE_WrBit 
 clr C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 

 ; Pod Operacni code (10) 
 setb C 
 acall EE_WrBit 
 clr C 
 acall EE_WrBit 

 ; Zbytek - libovolne hodnoty: 5x (00000) 
 clr C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 

 ; Cekej na dokonceni internich operaci mazani EEPROMky 
 acall EE_Done 
 acall EE_StopBit ; Stop Bit 
 ret 

;***************************************************************************** 
; Zapis do vsech budek EEPROM 
; OC: 100,01 
EE_WRAL: ; v A zapisovana data 
 ; Uloz registry 
 push ACC ; A 
 push 000h ; R0 
 ; Start bit 
 acall EE_StartBit 

 ; Operacni code (100) 
 setb C 
 acall EE_WrBit 
 clr C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 

 ; Pod Operacni code (01) 
 clr C 
 acall EE_WrBit 
 setb C 
 acall EE_WrBit 

 ; Zbytek - libovolne hodnoty: 5x (00000) 
 clr C 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 
 acall EE_WrBit 

 mov R0, #008d ; Pocet odesilanych bitu pro data 
EE_WaDat:  ; 
 rlc A ; Test bitu 
 acall EE_WrBit 
 djnz R0, EE_WaDat ; Posilej dalsi bit 

 ; Cekej na dokonceni internich operaci zapisu EEPROMky 
 acall EE_Done 
 acall EE_StopBit ; Stop Bit 

 ; Obnov registry 
 pop 000h ; R0 
 pop ACC ; A 
 ret 

;***************************************************************************** 
;***************************************************************************** EE_StartBit: ; Aktivace zbernice EEPROM 
 setb EE_DO ; Tento pin priprav na cteni 
 clr EE_SK ; Hodiny low 
 clr EE_DI ; Data input low 
 setb EE_CS ; Aktivuj EEPROM 
 ret 
EE_StopBit: ; Deaktivace zbernice EEPROM 
 clr EE_CS ; Deaktivace EEPROM 
 clr EE_DI ; Definuj hodnoty pro EEPROM 
 clr EE_SK ; ... 
 setb EE_DO ; ... 
 ret 

EE_WrBit: ; Zapis bitu dle C(arry) do EEPROM 
 clr EE_SK ; Nuluj hodiny 
 mov EE_DI, C; Nastav DI:= C 
 setb EE_SK ; Prejdi u hodin na Log. 1. 
 nop 
 clr EE_SK ; Dokonci hodinovy impuls 
 clr EE_DI ; Nastav standartni hodnoty 
 ret 

EE_ReBit: ; Cteni bitu z EEPROM, vysledek v C(arry)... 
 setb EE_DO ; Pin pro cteni 
 clr EE_DI ; Data pro EEPROM nejsou potreba 
 clr EE_SK ; Nuluj hodiny 
 mov C, EE_DO; Nacti bit 
 setb EE_SK ; Nabezna hrana hodin 
 nop 
 clr EE_SK ; Sestupna hrana hodin 
 ret 

EE_Done: ; Ceka na dokonceni vnitrni operace EEPROM 
 setb EE_DO ; Pin na cteni 
 clr EE_DI ; Data nejsou potreba... 
 clr EE_SK ; Hodiny na Log. 0. 
 clr EE_CS ; Sestupna hrana - EEPROM chceck status 
 nop 
 setb EE_CS ; Zacatek EEPROM chceck status 
EE_Check: 
 nop 
 jnb EE_DO, EE_Check ; Cekej na Log. 1 
 nop 
 ret 

;Stazeno z www.HW.cz 
;Autorem tohoto SW je Zdenek Janis Medusa@brajan.cz 

Tato rutina je vyzkoušena a je opravdu plně funkční.

Vytisknout stránku Velikost 2 kByte

Zpátky
© DH servis 2002 -