Článek stažen z HW server


Desetiná matematika pro 8051 v provedení FixPoint

Modul používá celočíselné operace, vhodou interpretací jej lze použít i pro reálná čísla se zvolenou přesností.
V modulu je (u vícebytových čísel) používáno toto uspořádání
H, ... , L = od nejvýznamějšího BYTU k nejméně významnému
Příklady uspořádání číselné interpretace celočíselných typů, nebo typu s pevnou desetinou čárkou :
 

číslo uložení
Celočíselné typy : 1 0 ,  0 ,  1
256 0 ,  1 ,  0
65535 0 ,0FFh,0FFh
65536 1 ,  0 ,  0
Pevná des. čárka : 0,5  0 ,  0 , 80h 
1 0 ,  1 ,  0
256 1 ,  0 ,  0
65535 0FFh,0FFh,  0
65536 1 ,  0 ,  0 ,  0

Dále zveřejněný modul obsahuje
násobení
dělení
převod binárního čísla  na  GRAYův kód a zpět
výpočet druhé odmocniny
Další soubory z balíku, který si můžete stáhnout obsahují :
Pamet.asm -  příklad části paměti
Io.asm -  příklad volání procedur matematiky - provádí vstup a přepočet z analogového převodníku

Vytisknout stránku Velikost 4 kByte

Zpátky
© DH servis 2002 -