Vývojové práce pro firmu GS technik

Moduly pro výdejní nápojové automaty.Vývojové práce pro firmu

Kompletní řídící elektronika nové stomatologické soupravy Bohemia 503.Vývojové práce pro

Vývoj jednotky pro ovládání kamer na jeřábu pomocí IR a Cannon/LANC protokolů.Vývojové práce - Spínací jednotka pro laboratorní UV lampy


- ovládání silového výstupu dle zadaného harmonogramu časů
- zadání dne v týdnu a hodiny zapnutí, délky zapnutí
- nastavování parametrů v menu
- možnost zadání až 36 týdenních časů
- možnost zrychlené volby časů (oblíbené položky)
- logování stavů (hodina, den, měsic, rok, délka svícení) do interní paměti s možností vyčtení přes USB
- uchovávání všech dat v interní EEPROM paměti (doba uložení dat bez napájení cca 40 let)
- interní RTC hodiny, zálohované (bezúdržbově - bez akumulátoru), doba chodu hodin minimálně týden bez napájení
- sledování celkové doby funkce - upozornění na překročení doby životnosti lamp (nastavitelné)
- dveřní spínač pro ochranu obsluhy před UV zářením
- ochrana před neoprávněnou manipulací uzamknutím ovládání klíčkem
- aplikace pro PC - vyčtení všech požadovaných dat, možnost nastavení přesného času z pc, nastavení dalších parametrů
- uložení dat z aplikace do souboru, export do Excelovské tabulky, nebo CSV typu
- tisk dat
- ochrana pc aplikace před neoprávněným spuštěním heslemUltrazvuková závora pro signalizační semafory do garáží


- ovládání semaforu garáže při vjezdu / výjezdu vozidla
- krytí IP54, umístění na strop
- možnost nastavení vzdálenosti objektu (vozidla) pro přepnutí semaforu cca 50 cm až 6 metrů (softwarově přes USB)Práce pro firmu
Řídící jednotka pro věžní hodiny s analogovým LED zobrazením


- ovládání rafiček analogových hodin vytvořených z LED pásků
- 120 samostatných řízených výstupů (každá rafička dělená na 1/3 a 2/3 pro zobrazení hodin / minut)
- řízeno GPS časem s možností samostatného chodu
- automatický přechod zimní / letní čas
- řízení jasu dle externího osvětlení pomocí PWM
- testovací režim pro test jednotlivých segmentů (rafiček)Vývojové práce pro firmuruz.jpg, 5,3kB

     RU_app.jpg, 19kB

I/O karta pro ovládání závlahy atd
- ovládání 8 (resp. 16) releových výstupů
- čtení 8 digitálních vstupů (oddělení optočlenem)
- měření teploty
- komunikace s PC přes USB
- vývoj zapojení, firmware a aplikace do PC dle zadáníVývojové práce pro firmu

ir_vstupte

Ovladač tabulí Vstupte / Nevstupovat
- ovládání přes IR DO (NEC protokol) - možnost adresace až čtyř tabulí z jednoho DO
- připojení dveřního kontaktu
- zvuková signalizace stavu Nevstupovat
- vývoj firmware dle zadáníVývojové práce pro firmu

autonom

Autonomní zámek
- čtení karet Mifare, prvků RFID - až 500 uživatelů
- ovládání zámku přes relé - databáze povolených uživatelů v jednotce (plně autonomní chod)
- oboustranná komunikace mezi PC a jednotkou přes USB/IR modul
- načtení čipů přes hlavní jednotku do databáze v PC, administrace a odeslání do jednotky
- spolupráce při návrhu hardware
- vývoj firmware dle zadání
- vývoj software do PC dle zadáníVývojové práce pro firmu

ibutton

- čtení prvků I-Button
- odesílání kódů přes USB rozhraní
- spolupráce při návrhu hardware
- vývoj firmware dle zadáníVývojové práce pro firmu

- Kosmetický přístroj LedActive LA370R-C
- spolupráce při návrhu hardware
- vývoj firmware dle zadání
- více na stránkách LedActive.cz


Vývojové práce pro firmu

- vývoj hardware a firmware dle dodaných požadavků
- na bázi PIC16F876
- vývoj prototypu


Vývojové práce z oblasti IR a USB pro firmuFirmware pro novou konstrukci světelné tabule pro firmu ERC Veľké Zlievce Slovak republik

- procesor - stávající 89S51
- ovládání DO na frekvenci 433 MHz - stávající
- nový firmware
- nový typ tabule vychází z konstrukce na obrázku
basketcomplet.jpg, 23kBČasovací pulsní modul pro firmu

                      - doplněk pro zabezpečovací ústředny
- procesor PIC 12F675
- vývoj prototypu modulu


Software pro PC - Titulkovací program

Slouží k zobrazení libovolných titulků, které se plynule pohybují buď vpravo nebo vlevo v titulkovém pruhu. Původní určení pro čekárny lékařských ordinací ap. kdy se na sekundárním monitoru přehrává film, upoutávka - reklama a ve spodní (horní) části jsou v titulku zobrazovány aktuální infomace z ordinace např. Oběd, Další prosím, Čekejte atd.- možnost nastavení fontu, barvy textu, barvy pozadí, velikosti písma atd.
- možnost nastavení velikosti okna s titulky
- možnost změny rychlosti a směru běhu titulků
- veškeré informace i zapsané texty se ukládají do souboru
- jednoduchý výběr textu pro zobrazení z tabulky
- možnost výběru zvuku při změně textu (další titulek)
- nastavení doby běhu titulku


Firmware a částečně hardware pro ozonovou lékařskou techniku pro firmu

                           Dle požadavku firem ELFA-Srb s.r.o a Biozonix:

- návrh procesorového jádra řízení konstrukce
- vývoj firmware - klávesnice, znakový displej 4x20 znaků
- procesor vytváří dle nastaveného programu / ručního nastavení pulsy o délce 0,1 msec. až 16 msec. frekvence 1050 Hz o proměnné délce času (možnost zadání), PWM výstup napětí odpovídající nastavené délce impulsů, externí blokovací vstup ALARM
- akustická informace pípnutím
- procesor PIC 18F452, taktován 10 MHz krystalem - interní PLL násobení na 40 MHz


Firmware a částečně hardware pro řízení panelových hodin / teploměru pro firmu ERC Veľké Zlievce Slovak republik

                

      Hodiny jsou řízeny přijímačem GPS, ale jsou samozřejmě schopny i samostatného chodu. Dále měří teplotu okolí, která je zobrazována na displeji - možnost volby zobrazování čas / teplota (změna po 3 sec.) , nebo pouze čas nebo pouze teplota.

- zobrazovaný údaj teplota - celé stupně Celsia, interval měření 1 sekunda.
- zobrazovaný údaj čas - hodiny, minuty. Časové pásmo UTC, UTC+1 hod, UTC+1 hod + 1hod - automatický přechod letní / zimní čas.
- automatické řízení jasu displeje podle okolního osvětlení.
- procesor - stávající 89S51, teplotní senzor DS1820.


D-matic - jednotka pro řízení frekvenčního měniče LENZE E82EV251 pro firmu GKN-Service-Austria GmbH

                

      Zařízení D-matic je určeno pro přesné uživatelské řízení frekvenčního měniče typu LENZE E82EV251 a podobných typů, jejichž otáčky jsou řízeny externím odporovým děličem (potenciometrem). Díky jednotce D-matic je možno dosáhnout přesně nastavitelných opakovatelných hodnot, resp. nastavitelných opakovatelných otáček. Pro komunikaci s uživatelem slouží dvouřádkový podsvětlený displej, zadávání hodnot a pohyb v menu je pomocí numerické klávesnice. D-matic je napájen externím síťovým adaptérem, výstup elektronického potenciometru je realizován na svorkovnici.

Jednotka použita pro řízení otáček při svařování kardanových hřídelí.Vývojové práce (lékařská technika) proSystém pro přehrávání zpráv a reklam pro zákazníky marketů

                

- systém umožňuje hlášení zpráv (reklama, sdělení zákazníkům ap.) v supermarketech
- konfigurace - zesilovač s výstupem na 100V rozvod, rádio, přepínací jednotka mezi výstupem rádia a zvukovým výstupem PC
- systém přehrává hudbu ap. z rádia a umožnuje automatické přepnutí vstupu zesilovače na výstup PC / zvukové karty v zadaném čase. Následně přehraje uživatelem zadanou zprávu a přepne systém zpět na vstup z rádia
- PC aplikace ovládá externí přepínací jednotku, která navíc obsahuje galvanický optický nf oddělovač, dále aplikace umožňuje nahrávání vlastních zpráv přes PC mikrofonní vstup do souboru, umožňuje přehrávání libovolných wav souborů
- přehrávání probíhá dle nastaveného času, k dispozici je možnost nastavení 5 zvukových záznamů, u každého možnost nastavení 10 časů
- veškeré nastavení se ukládá při vypnutí aplikace, takže po dalším zapnutí je aplikace k dispozici ve stavu, v jakém byla před vypnutím
- možnost běhu aplikace "na pozadí"
- rozšiřitelnost aplikace, snadná integrace systému do stávajícího zvukového zařízení - nízké náklady u stávajících systémů (ve většině marketů již zesilovač, rádio i PC jsou)
- pro informaci je k dispozici nápověda aplikaceMini kurzovní tabulka pro- spolupráce při návrhu hardware
- vývoj firmware, komunikace s PC
- úprava ovládací aplikace pro PC kurzovní tabule pro tuto tabulku


Jednoduchá spínací jednotka

 
Popis jednotky


Optozávora - použití pro časomíru při závodech v půjčovnách motokárPopis zařízení

V novějších verzích navíc se signalizací vybitých baterií.


Vývojové práce pro zařízení firmy
- návrh procesorového jádra řízení konstrukce - hardware
- vývoj firmware - ovládání, ovládání pomocí IR ovladače, signalizace, PWM generování zvukové signalizace, PWM generování výstupního průběhu
- procesor PIC 16F72


Návrh řídícího hardware a vývoj firmware lékařského přístroje (z komerčních důvodů nemožno uveřejnit dle přání firmy více) pro

- návrh procesorového jádra řízení konstrukce - hardware
- vývoj firmware - klávesnice, grafický displej EW24D70 (řadič Toshiba T6963C) 240x128 bodů, vývoj vlastního firmware, zpracování zpráv pro zobrazení na displeji
- procesor vytváří dle nastaveného programu / ručního nastavení pulsy o délce 0,1 msec. až 16 msec. frekvence 1050 Hz o proměnné délce času (možnost zadání), PWM výstup napětí odpovídající nastavené délce impulsů, externí blokovací vstup ALARM, výstupy PUMPE a DC ovládané zvláštními tlačítky, informace na displeji
- akustická informace pípnutím
- ukládání použitých hodnot do interní EEPROM
- procesor PIC 18F452, taktován 10 MHz krystalem - interní PLL násobení na 40 MHzDIGI Timer 8 - osmikanálové speciální stopky s uchováváním dat - vyrobeno pro Balance Outdoor s.r.o.

  - 8 sekcí nezávislých stopek
- časování po 5 minutách (1 krok) / 4 kroky na jednu sekci
- signalizace dočasování rudou LED diodou a akusticky
- ukládání denního počtu intervalů do energeticky nezávislé paměti EEPROM se záznamem data
- vlastní interní RTC (Real Time Clock)
- podpora snížené spotřeby (po 5 minutách nečinnosti) - 70 mA / 0,3 mA
- signalizace nízkého napětí baterií
- připojení k PC - standardní konektor CANNON 9 pin, RS232
- komunikační aplikace se zobrazením dat s možností uložení do souboru - napájení 4x1,2 V tužkový akumulátor

Více informací v datasheetu konstrukce.RFID čtečka s výstupem dat po RS232. Vyrobeno pro Softech s.r.o

  - napájení 7 až 24 V ss po pinu č. 9 v konektoru CANNON
- ochrana proti přepólování
- výstup dat - RS232 kompatibilní, rychlost 9600 Bd, přímá připojitelnost k PC nebo PLC
- odběr cca 30 mA
- vzdálenost pro čtení karty, čipu cca 12 cm
- pracovní frekvence RFID 125 kHz
- typ výstupu - při "čipnutí" vrací číslo karty, klíčenky, resp. RFID čipu
- indikace - pípnutí + modrá supersvítivá LED
- připojení - standardní konektor CANNON 9 pin

- příklad výstupu:LIGHT-tronic 4 - 4 kanálový stmívač s možností ovládání po RS485. Vyrobeno pro Softech s.r.o

 
     LIGHT-tronic 4 - kanálový stmívač s možností ovládání tlačítky nebo po sběrnici RS485. Maximální spínaný výkon 4x300W, adresovatelnost stmívačů (možno připojit až 15 zařízení na jednu sběrnici t.j. celkem 4x15 jednotlivých stmívačů), možnost jak ovládání po sběrnici, tak "stažení" informace o stavu požadovaného stmívače. Krabička na DIN lištu, ABS UL94-V0 splňující ČSN. Vstupy tlačítek i silová část galvanicky odděleny optočleny (optotriaky).
     Osazení - procesor PIC16F877A-I/PT, SMD součástky velikosti 0805, jednostranný plošný spoj. Komunikační protokol RS485 - S.N.A.P. Více informací v datasheetu konstrukce.Aplikace pro komunikaci s kurzovními tabulemi pro

Náhled - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled Náhled - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled
 
     Aplikace pro nastavování kurzovních tabulí s 5, 9 nebo 12 řádky. Aplikace běží pod OS WIN2000, OS WIN XP, komunikace s tabulemi po sériovém portu. Aplikace umožňuje nastavení všech položek, nastavení data a času (systémový nebo uživatelský údaj), ukládání historie zapsaných hodnot, podporuje pro ČR jednoduché načtení kurzů ze souborů *.SDF distribuovaných bankami - rychlé reakce na změny kurzů. Dále aplikace podporuje své uzamčení pomocí hesla. Možnost vícejazyčných verzí jednoduchým vytvořením *.lng souboru uživatelem - není nutný zásah do aplikace. Pro více podrobností v případě zájmu kontaktujte firmu Tetronik.Návrh další verze firmware měřicího modulu pro firmuTentokrát zobrazení výstupu z náklonového čidla STS 360 s možností výpočtu TARY.


 RFID čtečka s dekodérem a vyhodnocováním povolených kódů pro firmu

 
   Napájecí napětí: 12 V stejnosměrných (rozsah 7 až 24 V)
Proudový odběr: 31 mA rozepnuté relé, 42 mA sepnuté relé
Počet možných zaznamenaných kódů: až 5 kódů
Výstup: 1 přepínací kontakt relé (max. 1A)
Programování kódů: standardní RS232 rozhraní, TTL úrovně, přístup přes dodávanou aplikaci pro PC
Signalizace zachycení čipu: pípnutí vestavěným piezo elementem
Optická signalizace: možnost přímého připojení LED na modul
Záznam kódů: cca 1000000 přepisů, doba uložení bez napájecího napětí cca 40 letTestovací firmware pro testování hardware přístupového terminálu FX-411 pro firmu

 
     Vývoj firmware pro centrální 89C51 pro testování hardwaru celého kompletu FX411. Dále vývoj aplikace pro PC, která celé testování systému řídí. Testování periferií, test zápisu a čtení RTC, test watchdogu, test displeje (protokol NORITAKE), test interní RAM, test RS485 atd., zápis kompletního protokolu do textového souboru s možností doplnění, ukládání pod výrobním číslem, uložení jména obsluhy atd.Dobrý deň,

  Moja diplomová práca je na konci a posielam Vám časť, ktorou chcem
vyjadriť poďakovanie za trpezlivosť pri ICQ /Mayky3 alebo Maykyinwork/
(niekedy pri pre Vás triviálnych otázkach) a za stránku, ktorá tvorila 98%
informačných materiálov pre môj projekt. Tak ako som predtým povedal Vaša
stránka má ctené prvé miesto v použitej literatúre v mojej diplomovej
práci. Diplomovú prácu zverejním a keď budete mať záujem tak pošlem link.

(See attached file: 2titulny_list.doc)(See attached file: 7podakovanie.doc)
(See attached file: Literatúra.doc)

Cordialement

               Marián BARTÚNEK
        Responsable Unite d'informatique
             DIFA/DCPT/MSTG/EMI
              TRNAVA, SLOVAQUIE

Soukromá stránka o modelech.Úprava hardware a software DHS003 pro komunikaci s modemem Wavecom Integra + ovládací aplikace pro PC pro modem Wavecom Fastrac pro firmu FILDAN s.r.o

 Návrh hardware a vývoj software pro RS232 EXPANDÉR pro Fyzikální ústav AV ČR
Spínací rozhraní pro dům řízený výpočetní technikou.

      Spínací rozhraní je variabilní zařízení, sloužící k ovládání až 50 silových výstupů spínaných bezkontaktně, při průběhu napětí „nulou” – tedy s maximálně minimalizovaným rušením při sepnutí a tím pádem i minimálními rázy při zapnutí. Dále je možné "číst" stav (pouze přes rozšířené rozhraní přes PC) 10 vstupů. Rozhraní je v maximální možné míře uživatelsky konfigurovatelné. Nastavitelné hodnoty jsou zálohovány v energeticky nezávislé paměti (EEPROM) kontroléru ovládací jednotky a jsou k dispozici i po výpadku napájení. Jako nadstavbu tohoto rozhraní je možné zařízení propojit s PC a pomocí uživatelsky jednoduché aplikace snímat stavy vstupů a přiřadit jim libovolnou kombinaci výstupních stavů a mnoho jiného. V ovládací jednotce je implementován systém šesti položkového dvou úrovňového menu. Protože systém byl navázán na již existující elektrické zapojení s relé, bylo možno použít minimalizovanou konstrukci s těsným umístěním triaků, jinak by bylo třeba pro silové spínání zajistit dostatečné chlazení a případně zesílený přívod, realizovaný jinak než plošným spojem.


      Zařízení má dva nezávislé ovládací okruhy pro spínání každého jednotlivého výstupu. Je možné ten který výstup ovládat buď spínacím kontaktem, spínající ovládací svorku na GND (- pól) ovládací části zařízení, nebo lze každý z výstupů ovládat připojenou ovládací jednotkou s klávesnicí a displejem, kdy je možné při ovládání touto jednotku také zjistit aktuální stav navoleného výstupu.


Ovládací jednotka

Výkonná jednotka

      Rozhraní v sobě sdružuje také jeden vstup nazvaný „PANIC”, kdy po spojení tohoto vstupu se zemí ovládací části dojde k aktivaci této funkce. Funkce „PANIC” spočívá v postupném zapínání jednotlivých výstupů. Přes ovládací jednotku (případně nadřazený systém v PC) je možné si uživatelsky nakonfigurovat několik parametrů této funkce. Je možno si nastavit počet výstupů, které budou při funkci „PANIC” zapnuty. Dále je možno nastavit počet, po kolika budou výstupy zapínány, počet, po kolika budou vypínány a je možné nastavit časový interval, po kterém budou jednotlivé skupiny zapínány. Samozřejmě je odlišen (a každý je samostaně nastavitelný) čas při zapínání a čas při vypínání. Při odpojení vstupu „PANIC” od GND systému dojde k postupnému vypínání výstupů po nastavených skupinách v nastavených časových intervalech.


Aplikace pro PC

Spodní deska výkonné jednotky

      Samozřejmostí obsahu instalačního balíku mimo vlastní aplikaci je nápověda a odinstalátor. Aplikace má možnost běhu v TRAY (na pozadí) - volitelně možnost vizualizace aktivity na vstupu - v ballon okně nad tray ikonou se zobrazí číslo vstupu a akce (zapnut / rozepnut), ukládání všech nastavení do *.ini souboru, možnost uložení uživatelských nastavení do souborů, nastavení libovolné kombinace na výstupech v závislosti na sepnutém vstupu, logování vstupů do souboru, možnost přejmenování vstupů, atd.


Návrh elektroniky reklamního zařízení pro firmu IDEAS ADVERTISING.      Relativně jednodušší zařízení pro postupné rozsvěcení 37 led diod, následuje zablikání všemi diodami a opakuje se celý cyklus. Řešeno jedním PIC 16F877A a jedním expandérem IIC, porty posíleny spínacími tranzistory. U této zakázky pouze návrh schématu a tvorba software do mikroprocesoru.


Vývojový kit pro vývoj aplikací GSM, GPRS, GPS s moduly Wavecom Quick 2501.

      Vývojový kit je osazen na oboustranném prokoveném plošném spoji s nepájivou maskou. Na desce kitu je osazen GSM / GPRS / GPS modul firmy Wavecom Quick 2501 (na konektor), jehož všechny signály jsou vyvedeny na pinovou lištu. Je také osazen konektor (pouzdro) na SIM kartu (s podporou možnosti vyjmutí SIM za provozu). Dále je na desce kompletně osazen spínaný stabilizátor napětí vhodný pro tyto moduly (řídící obvod LTC 1624, frekvence 200 kHz) , pro vývoj aplikací je osazen procesor Microchip PIC 18LF8720 (128 kByte Flash, 3840 byte RAM, 1024 byte EEPROM, 2xUSART a množstvím periferií) který je taktován krystalem 8 MHz s možností využití vnitřního PLL fázového závěsu s násobením taktovací frekvence 4x (32 MHz). Všechny piny procesoru jsou vyvedeny na kontaktní lišty okolo, dále jsou mimo vyvedeny signály pro ICSP (in circuit serial programming) - tedy samozřejmě i možnost použití ICD (in circuit debugging). Dále je na desce připravena pozice pro osazení PIC 16F877 pro jednodušší aplikace. I jeho vývody jsou vyvedeny na kontaktní lišty.
Deska dále obsahuje 2 NPN tranzistory typu BDP949 a jeden PNP tranzistor typu BDP950 s nadproudou pojistkou polyswitch - všechny tranzistory mají osazen bázový rezistor a jsou určeny jako silové výstupy procesoru. Dále je na desce osazeno 5 vstupů ošetřených volitelně pullupy proti volitelnému potenciálu, popřípadě proti GND. Tyto vstupy mají dělič pro převedení snímaných úrovní 12V na logické úrovně zpracovávané procesorem. Všechny body těchto obvodů jsou vyvedeny tak, aby umožňovali různou konfiguraci propojení. Na desce jsou též osazeny dvě LED diody připojené na GND a druhým vývodem přes rezistor 330R vyvedeny na svorku. Pro snazší řešení napěťového přizpůsobení logických úrovní rozhraní RS232 (pro připojení k PC je nutno použít externí převodník RS232 - > TTL např. tento) na 3V úrovně Zenerova dioda 3V s odpovídajícím rezistorem.

Náhled na konstrukci - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled Náhled na konstrukci - ke zvětšení obrázku klikněte na náhledDetail procesoru

Detail konektoru pro Wavecom Quick 2501


Určení kitu je prioritně pro vývoj alarmů na bázi GSM modulů.


Spolupráce na modifikaci přístupového terminálu FX-411 pro firmu

     Řešení pro dekódování adres poskytovaných stávajícím systémem, zobrazení stavů na LED panel, dekódování stavů zařízení a vytvoření odpovídající kombinace pro ovládání zvukového modulu. Vše si lze interaktivně vyzkoušet na následujícím odkazu na firemní prezentaci firmy (nezapomeňte si zapnout reproduktory u Vašeho PC) - nový FX-411
Úprava GSM alarmu DHS003 pro firmuNávrh hardware a vývoj software pro jednotku měření časových intervalů pro firmu

 


Alarmsystem CZ - Alarmová ústředna s možností přenosu poplachu pomocí GSM telefonu.


 Poplachová ústředna, 4 smyčky (1x zpožděná, 2x okamžitá, 1x24 hodinová), 1 ovládací vstup, nastavení časů délky poplachu a příchozího / odchozího času jumpery, 1 relé aktivované při poplachu, možnost signalizace chodu příchozího času beeperem, signalizace aktuálního stavu ústředny, paměť aktivovaných smyček se signalizací LED, kontrola smyček při zapnutí hlídání, možnost zálohování externím akumulátorem, výstup zálohovaného napájení pro čidla, možnost připojení mobilního telefonu - hlášení poplachu na předem zadaná tel. čísla, odchozí SMS signalizující výpadek napájení a podpětí akumulátoru, možnost ovládání druhého relé ústředny prozvoněním (volitelně zap / vyp nebo impuls 1,5 sec.) - samozřejmostí je možnost ovládání jen z povoleného telefonního čísla, po provedení povelu potvrzení zpětným prozvoněním.


Více k tomuto zařízení (uživatelský návod ap.) naleznete na stránce produktu u této firmy.

Dalším vyvinutým zařízením pro tuto firmu je Autoalarm.

 Vlastnosti: po aktivaci volá na tři nastavená telefonní čísla a toto volání celkem třikrát opakuje,
odeslání poplachové SMS zprávy s libovolnou informací na nastavená čísla,
zapínání a vypínání stavu střežení z Vašeho mobilního telefonu (celkem třemi nastavenými telefonními čísly) se zpětnou kontrolou stavu zapnuto, „tajným vypínačem“, signálem z Vašeho centrálního zamykání nebo z dálkového ovladače,
možnost dálkového zapínání a vypínání libovolného spotřebiče – nezávislé vytápění, blokování motoru automobilu aj.,
dálkový odposlech sledovaného prostoru,
aktivace otevřením dveří, kapoty motoru a víka kufru, univerzální vstup pro připojení libovolného doplňkového detektoru,
výstup pro záložní akumulátor 12V / 1,3 Ah,
napájení mobilního telefonu,
automatické volání udržující kredit SIM karty,
nezávislé hlídání činnosti mikroprocesoru.

Více k tomuto zařízení (uživatelský návod ap.) naleznete na stránce produktu u této firmy.


Censpol - Zařízení pro adresovatelné přehrávání zvukových záznamů.

Práce Censpol-u model pro Zentivu
Práce Censpol-u model pro Zentivu.

Více o této konstrukci naleznete na jiné stránce tohoto webu. Zařízení slouží u informačního panelu pro Zentiva a.s.


Chýnovská jeskyně - měřidlo náklonu a natočení.      Konstrukce po namontování na měřicí zařízení umí měřit vertikální náklon ve stupních (0° - 90°) a horizontální natočení též ve stupních (0° - 360°). Vlastnosti: podsvětlený displej se zhasínáním po určité době, rozsvícení při změně úhlu natočení nebo stisku tlačítka, funkce HOLD (zastavení načítání od čidel) po stisku tlačítka, nulování horizontální polohy po delším stisku tlačítka. Osazená čidla - inkrementální snímač typu IRC300 (http://www.larm.cz/irc_300-325-1.htm nebo http://www.larm.cz/IRC/irc_325.htm), inklinometr (čidlo náklonu) TLS-015 firma Sitall electronics (konkrétně zde), procesor AT89C2051, displej dvouřádkový větší velikost znaků - EL1602S (Elatec).
     Zařízení je využito k vnitřnímu mapování jeskyní, naměřené údaje slouží pro vytvoření 3D modelu jeskyní.


Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -