Tato konstrukce není nic světoborného, používám ji již několik let. Jde o klasický převodník RS232 na úrovně TTL. Protože jsem potřeboval při častém používání komunikace mikroprocesorů s PC přes sériový port převodník a nechtělo se mi jej pokaždé znova zapojovat v té které aplikaci na nepájivé kontaktní pole, zapojil jsem obvod dle schématu na obrázku a pokusil jsem se ho "našlapat" do 9-ti pinového Cannon konektoru.
Zapojení těchto převodníků lze nalézt na internetu jistě mnoho, já jej uvádím jen pro kompletnost vývojového prostředí MONITORu 51 a pro základy práce s rozhraním RS232.

     Je to obvyklé zapojení "notoricky" známého obvodu firmy MAXIM - MAX 232 (nebo jeho ekvivalentu). Jeho napájení je zajištěno přímo z portu PC z linek DTR a RTS přes oddělovací diody. Kondenzátory je vhodné použít tantalové. MAX232 se stal neuvěřitelným šlágrem a dnes jeho obdobu najdete téměř ve všech komerčních zařízeních připojovaných k RS232. Plošný spoj ke konstrukci neuvádím, neboť vzhledem ke stísněné montáži jsem byl nucen zapojení provést stylem "vrabčí hnízdo" do konektoru.
      Protože někteří měli problém s funkčností zapojení je nutno si uvědomit, že je třeba propojit nejen signály RxD a TxD, ale samozřejmě i GND (zem). Jinak samozřejmě komunikace fungovat nebude. Na fotce není tato zem vyvedena z prostého důvodu - já toto zapojení používám při odlaďování aplikací u PC, kde mám propojené země přes zdroj PC a laděná aplikace je napájena z PC. Při propojení země přes převodník se vytvářela zemní smyčka, kdy docházelo k rušení komunikace (vyzkoušeno).


MAX 232
Vnitřní zapojení obvodu

 
Zapojení konektoru v PC
cannon 9 M
PIN NÁZEV SMĚR POPIS
1 CD <-- Carrier Detect
2 RXD <-- Receive Data
3 TXD --> Transmit Data
4 DTR --> Data Terminal Ready
5 GND --- System Ground
6 DSR <-- Data Set Ready
7 RTS --> Request to Send
8 CTS <-- Clear to Send
9 RI <-- Ring Indicator

     Jedná se o převodník TTL na RS232. Obsahuje dvě dvojice oddělovačů konvertujících napěťové úrovně. Napětí pro RS232 se získává pomocí nábojové pumpy a výstupní napětí proto značně závisí na kvalitě použitých kondenzátorů, která u elektrolytických kondenzátorů časem značně klesá. Napětí je možno získat na pinech 2 a 6 a použít pro další obvody. Obvod funguje vždy na první zapojení. Maxim vyrábí i verze s minimální externí kapacitou – (MAX 232A – 0,1 uF) nebo verze pracující v rozsahu 7,5 – 13 V (určeno pro bateriové aplikace) – MAX 201 a MAX 231. Specialitou firmy MAXIM jsou obvody MAX 203 a MAX 233 které dokáží pracovat úplně bez potřeby vnějších kondenzátorů.
      Vzhledem k úspěšnosti MAX232 začalo mnoho firem vyrábět obvody pinově kompatibilní v nižší cenové hladině. U jednoho z těchto výrobců (tuším AD232), které u nás svého času prodávalo GM je potřeba opačně polarizovat jeden z elektrolytů, tak uvádí firemní katalogový list. Vzhledem k předpokládané kompatibilitě to však mnoho vývojářů neověřuje a potom vznikají komplikované závady. Doporučuji proto používat buď originální obvody MAXIM nebo dobře prostudovat "substituční" obvody, vzhledem k předpokládaným odlišnostem.

     Tento převodník najde uplatnění hlavně při odlaďování konstrukcí s procesory 8051 pomocí MONITORu 51, nebo při ladění sériové komunikace. Mimo jiné jsem jej použil např. při ladění aplikace alarmu s mobilním telefonem.

Vytisknout stránku

Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -