Zařízení bylo vyvinuto jako přehrávač zvukových zpráv pro v podstatě libovolná zařízení, která mají možnost ovládat externí jednotky přes sběrnici RS232. Zařízení se skládá z klasické mechaniky CD ROM, komunikačního / ovládacího rozhraní a spínaného zdroje. Hlavní výhoda proti kompaktním elektronickým modulům je kvalita výstupního signálu, cena, velmi snadné ovládání nadřízeným systémem, jednoduché a jednoznačné adresování jednotlivých zpráv, v podstatě libovolná délka každé jedné zprávy (až do naplnění média). Zařízení vždy přehraje jeden adresovaný track (skladbu) a po dokončení se přehrávání zastaví.


Náhled na konstrukci - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled
  Napájení : 12 V stejnosměrných
  Proudový odběr : cca 1,8 A – špičkový, nárazový odběr
  Přehrávaná média : CD DA (digital audio), lisovaná CD, vypalovaná CD-R a CD RW
  Maximální počet stop (tracků) : 80
  Ovládání : sériová linka (UART) 5V RS232, 9600Bd / 8 bit / bez parity / 1 stop bit nebo modul klávesnice
  Výstup : NF zvukový signál signál z konektoru CD ROM mechaniky
Popis
     Zařízení bylo vyvinuto jako přehrávač zvukových zpráv pro v podstatě libovolná zařízení, která mají možnost ovládat externí jednotky přes sběrnici RS232. Zařízení se skládá z klasické mechaniky CD ROM, komunikačního / ovládacího rozhraní a spínaného zdroje. Hlavní výhoda proti kompaktním elektronickým modulům je kvalita výstupního signálu, cena, velmi snadné ovládání nadřízeným systémem, jednoduché a jednoznačné adresování jednotlivých zpráv, v podstatě libovolná délka každé jedné zprávy (až do naplnění média).
     Za hlavní výhodu lze považovat velice jednoduchou možnost změny, popř. úpravy přehrávaných vzkazů, spočívající pouze ve výměně CD. Je nutno pouze zachovat počet zpráv na CD (kvůli adresování) a jejich následnost - délka zprávy nesouvisí s číslem zprávy na CD, zprávy mohou být kratší, delší, pouze musí být zachováno číslo zprávy. Další velkou výhodou, vyplývající z uvedené skutečnosti je možnost velmi rychlých jazykových mutací zpráv, spočívající pouze ve výměně CD. Nevýhodou mohou být rozměry a poněkud hlučnější provoz.
Ovládání
     Zařízení je ovládané externě pomocí sériové linky (UART) RS232 5V a kromě tlačítka pro možnost vysunutí CD z mechaniky nemá žádné ovládací prvky. Pro připojení přímo k PC je potřeba komunikaci napěťově konvertovat přes převodník úrovní (třeba MAX232, více informací můžete nalézt např. i na jiné stránce tohoto webu). Formát komunikace je 9600 Bd / 8 bit / bez parity / 1 stop bit. Ovládání a adresování je velmi jednoduché. Komunikuje se pomocí čísel v hexadecimální soustavě (pozor – ne ASCII).


Odeslané čísloFunkcePopis
00HSTOPZastaví přehrávání
01H – 51HPLAYSpustí přehrávání tracku dle čísla
65HEJECTZastaví přehrávání a vysune CD


     Komunikace zaslouží bližší popis. Jde o obousměrnou komunikaci, kdy komunikací směrem do tohoto zařízení provádíme jeho ovládání a čtením odcházejících zpráv ze zařízení jsme schopni sledovat jeho funkci. Samozřejmě že pro plnou funkčnost zařízení stačí pouze linka TxD, tedy ovládací směrem do zařízení. Funkce se ovládají odesíláním čísel do komunikačního / řídícího modulu zařízení. Při příjmu znaku se nejprve otestuje, zda stopu s požadovaným číslem CD vůbec obsahuje. Náhled na konstrukci vlastního modulu Pokud ne, zařízení nereaguje. Pokud stopu obsahuje, začne ji ihned přehrávat. Po ukončení přehrání navolené stopy se přehrávání ukončí. Jestliže odešleme znak 00H, mechanika provede funkci STOP – tedy zastaví okamžitě přehrávání. Při odeslání čísla v rozsahu 01H až 51H dojde ke spuštění přehrávání stopy (tracku) podle zaslaného čísla.
      Například po odeslání čísla 05H se začne přehrávat stopa číslo 5. Po odeslání 0CH se začne přehrávat stopa číslo 12. Jak bylo zmíněno výše, po dohrání stopy se přehrávání ukončí. Jestliže během přehrávání stopy zašleme do modulu požadavek na přehrávání stopy s jiným číslem, ukončí se okamžitě aktuální přehrávání a přehrává se nová stopa. Pokud zašleme stejné číslo, jako je číslo přehrávané stopy, stopa se začne přehrávat od začátku. O přehrávání modul informuje jednak odesláním zprávy „PLAY“ pomocí sériové linky zpět do nadřazeného systému (možno změnit), pokud tuto komunikaci nepoužíváme, je možné pro signalizaci přehrávání použít buď výstup s LED z pinu č. 13 (P3.3) nebo výstup z pinu č.12 (P3.2), kdy logická úroveň H na tomto pinu odpovídá probíhajícímu přehrávání, úroveň L odpovídá zastavenému přehrávání.
      Jestliže do modulu zašleme číslo 65H (možno na požadavek v programu změnit), dojde okamžitě k ukončení přehrávání a po zastavení CD k vysunutí dvířek mechaniky. V případě, že byla dvířka otevřena, dojde po odeslání čísla 65H k jejich uzavření. O této činnosti opět můžeme (pokud používáme) obdržet informaci na sériové lince – při otevření je odeslána zpráva „EJECT“. Stejného efektu (tedy otevření / uzavření dvířek) dosáhneme také stisknutím tlačítka připojeného na pin procesoru č.17 (P3.7) Všechny ostatní hodnoty mimo uvedený rozsah 0 – 51H a mimo hodnotu 65H jsou ignorovány.
Náhled na konstrukci zdroje
      Napájení spínaným zdrojem zajišťuje správné napájecí hodnoty jak mechaniky CD ROM, tak komunikačního / řídícího modulu zařízení a odstraňuje případné špičky a výkyvy v napájecím řetězci.

Konstrukce
      Vlastní komunikační / řídící modul zařízení je osazen na jednostranné desce plošných spojů. Kompletní programovou obsluhu všech funkcí zařízení a komunikaci s nadřízeným systémem zajišťuje jednočipový mikroprocesor AT89C51 v pouzdru DIP 40. Tato konstrukce vychází z konstrukce Audiopanelu, uveřejněné na tomto webu, proto se zde o vlastních podrobnostech komunikace nebudu více rozepisovat, více naleznete právě na uvedené stránce.
     Také spínaný zdroj je stejné konstrukce, jako u Audiopanelu, více je možno opět nalézt na tomto webu na adrese Audiopanelu.

Náhled na schéma - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled

Software
      Softwarové vybavení vychází z konstrukce Audiopanelu pro CD ROM mechaniku uveřejněného na výše uvedené stránce. Protože je tato konstrukce jednak komerční a také si myslím, že pro obyčejného člověka relativně nezajímavá, uvádím jen obrázky plošného spoje modulu. Pokud by měl přesto někdo zájem o naprogramovaný procesor, je možno se na mne obrátit emailem a dohodneme se.

Plošný spoj Osazení


Rozpiska součástek

 C1,C2 33pF keramický kondenzátor
 C3 6u8 elektrolytický kondenzátor
 C4 10uF elektrolytický kondenzátor
 C5 100nF keramický kondenzátor
 D1 LED dioda
 IC1 naprogramovaný procesor AT89C51 - pouzdro DIL 40
 R1 8k2 rezistor miniaturní
 R2, R3 10k rezistorové pole (9 vývodů - 8 rezistorů)
 R4 5k6 rezistor miniaturní
 R5 220R rezistor miniaturní
 TL1 tlačítko P-DT6
 X1 krystal miniaturní 11,0592 MHz
   Patice precizní DIL 40

      Tato konstrukce byla navržena na zakázku jako alternativa pro přehrávání zvukových záznamů například pro muzea, velkoplošné modely, informační tabule a podobně. Na rozdíl od řečových modulů a procesorů maximálně zjednodušuje obsluhu, jazykovou mutaci zpráv do libovolného jazyka při minimálních nákladech (cena media) a snadnou změnu jazyka (výměna CD disku). Také adresování jednotlivých zpráv je jednodušší než u řečových procesorů, kvalita podstatně vyšší a délka zpráv je omezena v podstatě jen místem na CD disku.


     Jako jednoduché ovládání této jednotky bez použití PC (nebo jiného nadřazeného systému) je možné použít modul klávesnice, který se připojí na sériovou linku přehrávače. Modul této klávesnice vysílá ovládací kódy do modulu přehrávače. Je možné číselně volit přehrávání stopy (tracku) číslo 1 až 80 (volby čísel do desítky se provádí jako 01, 02 atd.). Jako další ovládací klávesy jsou použity klávesy, které má většina klávesnic, s označením * a #. Klávesa s označením * vysílá při stisknutí příkaz STOP (zastaví okamžitě přehrávání). Klávesa s označením # vysílá při stisknutí příkaz EJECT (vysunutí/zasunutí dvířek mechaniky) - má v podstatě stejný význam jako tlačítko EJECT na plošném spoji přehrávače.

Schéma zapojení modulu klávesnice

      Plošný spoj modulu klávesnice neuvádím, protože jde o zapojení velmi jednoduché, řešitelné např. na univerzálním plošném spoji. Dávám k dispozici kompletní (i zdrojový) kód modulu klávesnice, neboť si myslím, že může posloužit jako příklad pro některá Vaše řešení. Klávesnice vysílá kódy stisknutých tlačítek v hexadecimálním kódu, kdy při každé stisknuté kombinaci kláves odešle kompletní kód. Např. při stisknutí klávesy 0 čeká na druhou klávesu, po stisknutí např. 5 odešle přes sériovou linku hexadecimálně hodnotu 05 (jeden hexa znak - pozor, ne ASCII !). Pro funkci EJECT odesílá kombinaci 65(H). Stisknutá desítková kombinace kláves (např. požadavek přehrát track číslo 30) se převádí do hexadecimálního tvaru (v tomto případě tedy 1E) a odesílá sériovou linkou. Více o komunikaci naleznete v popisu ovládání tohoto přehrávače, více o rutině maticové klávesnice a principu funkce na jiné stránce tohoto webu.


Ke stažení jsou tyto soubory:

Velikost 277 kByte Plošné spoje a schémata ve formátu *.jpg a EAGLE 4.01
 
 
Velikost 33 kByte Schéma ve formátu *.jpg, přeložený a zdrojový kód klávesnice (*.hex a *.asm)
 
Vytisknout stránku

Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -