Náhled na konstrukci - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled   Tato konstrukce GSM alarmu kombinuje dohromady mnoho funkcí, které jsou uživatelsky definovatelné v maximální možné míře. Umožňuje nastavování všech volitelných parametrů konstrukce uživatelem pohodlně a kdykoliv buď z klávesnice mobilního telefonu alarmu, nebo lze telefon připojit komunikačním kabelem k PC a pomocí nastavovací aplikace si parametry nastavit.


Podporované typy telefonů: Siemens C35, Siemens C45, Siemens C55.
Při použití C35 možnost funkce zapnutí telefonu alarmem přes systémový konektor !
Úprava stávající verze software a vytvořena další nová verze, více zde.

Zjištěn možný problém u odstavování alarmu do deaktivace, pro uspokojivé odstranění je nutno přidat do zapojení jednu diodu, více zde.

Možnost hlídání poklesu napájecího napětí alarmu při provozu ze zálohovacího akumulátoru a odeslání SMS při poklesu napětí - zde.

Podsvícení displeje a klávesnice svítí stále ? - problém firmware Siemensu C35, čtěte zde.


Parametry a vlastnosti alarmu:
Pro telefon Siemens C35 je k dispozici zapojení pro automatické zapnutí telefonu alarmem přes systémový konektor, v případě samovolného vypnutí telefonu !
  Jeden alarmový vstup oddělený optočlenem, při aktivaci se provede prozvonění až na 4 uživatelem definovaná čísla popř. se odešle SMS (možnost konfigurace uživatelem)
  U alarmového vstupu možnost výběru aktivační úrovně (aktivace připojením napětí / odpojením napětí) (možnost konfigurace uživatelem)
  Možnost uživatelem nastavit počet čísel, na která má být alarm hlášen (1 až 4 čísla)
  Možnost uživatelem nastavit opakování volání při poplachu
  Poplachové relé, které je sepnuto při vyvolání poplachu, doba sepnutí nastavitelná uživatelem (0-nespíná až 120 sekund, nastavení po deseti sekundách)
  Možnost uživatelem povolit / zakázat odeslání poplachové SMS (následuje po poplachových voláních)
  3 vstupy oddělené optočlenem, při aktivaci optočlenu je odeslána předem uložená SMS (možnost povolit/zakázat uživatelem)
  2 relé s přepínacím kontaktem, možno ovládat zapnutí a vypnutí zasláním SMS
  Možnost konfigurace jednoho relé tak, aby bylo ovládáno "prozvoněním" MT alarmu, samozřejmostí je autentizace (ověření) oprávněného uživatele (bezplatné ovládání)
  Možnost uživatelem nastavit počet čísel, ze kterých se smí toto relé ovládat (číslo buď jen na první pozici SIM, nebo na první a druhé)
  Možnost nastavení funkce tohoto relé buď zap. / vyp. nebo impuls 5 sekund (impuls pouze u prozvonění)
  Možnost volby potvrzení akce obou relé (zpětným prozvoněním nebo SMS)
  Možnost nastavení funkce "udržení kreditu"
  Možnost nastavení funkce odeslání kontrolní SMS jedenkrát měsíčně
  Odstavení alarmu: skrytým tlačítkem do uplynutí nastaveného času po vyvolání poplachu (sepnutí hlídacího kontaktu) Znovu uvedení alarmu do hlídacího stavu: stisknutí skrytého odstavovacího tlačítka
  Výstup CHIME - signalizace předpoplachu (pro příchozí časování je trvale sepnutý) a odchozího časování (přerušovaně spínaný)
  Možnost uživatelem nastavit délku předpoplachu (příchozího času pro odstavení) a odchozího času pro opuštění objektu (0 až 10,5 minuty po 10 sec., 0=okamžitá funkce)
  Možnost zapnutí autentifikace příchozích SMS (možnost ovládání relé pomocí SMS pouze oprávněným uživatelem)
  Oddělená signalizace, že telefon nekomunikuje
  Uchovávání stavů relé (pro případ výpadku napájení) v energeticky nezávislé paměti (EEPROM)
  Funkčnost i na Slovensku

Technické parametry:

Napájení: 12 voltů stejnosměrných
Proudová spotřeba: v klidu cca 18mA , při volání, příjmu SMS, odesílání SMS nárazově až 290 mA - grafy spotřeby si můžete stáhnout na konci stránky v archivu
Signalizace: 1x LED dioda, signalizující činnost alarmu (D2) - nesvítí = telefon nekomunikuje
   - svítí a blikne 1x za 9 sekund = komunikace v pořádku, klidový stav, alarm hlídá
   - bliká pravidelně po 1 sekundě = poplach, probíhá příchodový čas
   - bliká rychle = alarm odstaven
  2x LED dioda, signalizující stav relé (D3 a D7) - nesvítí = relé vypnuto, svítí = relé zapnuto
  4x LED dioda, signalizující napětí na hlídaných vstupech (D8 až D11) - nesvítí = vstup bez napětí, svítí = vstup pod napětím
Uživatelské výstupy: 2x relé (každé jeden přepínací kontakt 1A)
Výstupy poplachu: poplachové volání, poplachová SMS, poplachové relé (jeden přepínací kontakt 1A)
Výstup předpoplachu (CHIME): spíná na zem, maximálně 800 mA
Ovládací SMS: zasláním SMS na telefon alarmu ve formátu Z1 pro zapnutí relé č.1 (relé K1) V1 pro vypnutí relé č.1, analogicky tedy pro relé 2 (relé K2) odešleme Z2 pro zapnutí a V2 pro vypnutí - nutno dodržet velké znaky v SMS, psát bez mezery.


Úvod
     Konstrukce DHS003 je určena primárně k monitorování poplachového a třech dalších informačních vstupů. Zároveň slouží k přenosu těchto informací na dálku prostřednictvím mobilního telefonu. Jedná se tedy o kompletní alarmové funkce, sdružující v jednom zapojení sledování poplachového vstupu, vstup pro odstavení alarmu, nastavení příchodových a odchodových časů, možnost signalizace těchto časů jak vizuálně tak i zvukově, přenos stavu třech dalších vstupů, poplachovou SMS, výstup na poplachovou sirénu a podobně.
     Další možností využití této konstrukce je dálkové ovládání dvou elektrických spotřebičů, buď pomocí SMS zpráv, nebo prozvoněním - zavoláním na telefonní číslo alarmu - v tomto případě jde o bezplatné ovládání. Tuto funkci lze nastavit tak, že spotřebiče může ovládat pouze autorizovaná osoba (majitel) případně jeden další autorizovaný člověk. Pro možnost využití zařízení i jako dálkového resetu např. routeru, AP, PC a podobně disponuje konstrukce také možností nastavit na jednom relé místo funkce vyp. / zap. funkci impuls - relé sepne na dobu pěti sekund.
     Samozřejmostí je podání informace o stavu výstupů. Tato informace může mít podobu buď zpětného prozvonění na telefonní číslo, ze kterého byla akce provedena, nebo odeslání odpovídající SMS, opět na číslo, ze kterého byla akce provedena. Text SMS si může nastavit uživatel.
     Při použití mobilního telefonu Siemens C35 je možno uspořádat zapojení tak, že si aplikace "umí" v případě výpadku komunikace s telefonem tento sama vypnout, a opětovně zapnout. Tato úprava odstraňuje problematiku občasného "zamrzání" telefonů, případně samovolného vypnutí telefonu. Pro ostatní uvedené telefony je možno tuto funkci využít pro signalizaci stavu, kdy telefon nekomunikuje (zatím se nepodařilo zjistit zapnutí C55 a C45 externě ze systémového konektoru).
      Vlastní konfigurace alarmu se provádí tak, že se na pátou a šestou pozici na SIM telefonu alarmu uloží čísla, která ve skutečnosti nejsou telefonními čísly, ale soubory parametrů. Vždy po resetu aplikace si procesor z telefonu "stáhne" tato dvě čísla a podle obsažené informace nastaví jednotlivé parametry alarmu. Nastavení těchto parametrů je pro uživatele velmi rychlé a troufám si říci i intuitivní, takže by nemělo činit problémy. Jestliže měníme parametry, je třeba mít na paměti, že parametry se načítají pouze po resetu, tudíž je nutno alarm restartovat.


Co si tedy můžete nastavit ?
Telefonní čísla - telefonní čísla je nutno ukládat v mezinárodním formátu (+420603123456). Alarm umožňuje při poplachu zavolat (prozvonit) až na čtyři předem uložená telefonní čísla. Telefonní čísla je nutno uložit na SIM kartu do telefonního seznamu na pozice 1 až 4. U telefonu Siemens C35 je možno přímo editovat, na kterou pozici se uloží to které číslo, u C45 a C55 je to složitější. Jako nejjednodušší postup je možno buď použít nastavovací aplikaci, která je popsána níže na této stránce, nebo vymazat kompletně celý telefonní seznam na SIM, a začít ukládat čísla po sobě (jsou automaticky telefonem ukládána za sebou). Jestliže nevyužijeme volání alarmu na čtyři telefonní čísla, nepoužitá (-é) pozice musí zůstat prázdné. To znamená vymazané, neboť například uložení mezery a podobně je již také bráno jako záznam, proto si prosím při menším počtu volaných čísel tuto skutečnost zkontrolujte, popřípadě na nepoužitou pozici uložte číslo a to následně smažte - nejjistější postup. Při ukládání telefonních čísel je třeba pamatovat na to, že čísla na první a druhé pozici SIM karty jsou využívána při ovládání pro autentizaci (porovnávání) s číslem příchozího hovoru (nebo SMS) - tedy na tyto pozice uložte čísla, ze kterých budete chtít ovládat relé alarmu.

SMS - SMS zpráv je použito 9 a jsou uloženy na SIM. 10. pozice je určena pro příchozí ovládací SMS a je pravidelně mazána. Pro uložení SMS se opět buď dá použít výše zmíněná nastavovací pomůcka pro alarm, nebo se mohou SMS uložit samozřejmě i ručně. V tomto případě je nutno úplně vymazat paměť SMS zpráv, a zprávy ukládat v přesném pořadí. SMS zprávy jsou totiž na SIM kartu ukládány za sebou, pokud některou SMS vymažete, další zpráva, kterou uložíte se vloží na její místo, na tuto skutečnost pozor !! SMS nelze ukládat na předem určené pozice, neboť se ukládají vždy na nejnižší volnou pozici. Přiřazení jednotlivých SMS událostem ukazuje následující tabulka:

Pozice SMS v paměti na SIMOdeslána při akci:Odesílá se kam:
1Připojení napětí na vstup OK2Odesílá se na číslo uložené v SMS
2Připojení napětí na vstup OK3Odesílá se na číslo uložené v SMS
3Připojení napětí na vstup OK4Odesílá se na číslo uložené v SMS
4Poplachová SMS (po obvolání čísel)Odesílá se na číslo uložené v SMS
5Měsíční (odeslána 1x měsíčně)Odesílá se na číslo uložené v SMS
6Odeslána při zapnutí relé K1Odesílá se na číslo ze kterého se ovládalo
7Odeslána při vypnutí relé K1Odesílá se na číslo ze kterého se ovládalo
8Odeslána při zapnutí relé K2Odesílá se na číslo ze kterého se ovládalo
9Odeslána při vypnutí relé K2Odesílá se na číslo ze kterého se ovládalo
        SMS zprávy se ukládají do seznamu i s telefonním číslem, na které budou z telefonu odeslány. Proto je ukládejte vždy s číslem, uloženém na první pozici SIM, které je bráno jako prioritní pro hlášení poplachu. Pokud jde o SMS, které jsou odesílány jako potvrzení akce (zapnutí / vypnutí relé), pak je potlačeno uložené číslo v SMS a je nahrazeno číslem, ze kterého byl povel vyslán. Protože zpracování SMS telefonem trvá až 10 sekund (ovládací SMS) je nutno počítat s tím, že při příchodu povelové SMS (V1, Z1, V2, Z2) alarm těchto 10 až 15 sekund "nehlídá".
     Příklad uložení SMS pro Siemens C35: Menu -> Zprávy -> Napsat zprávu -> Vytv. nový text -> zapíšeme text ->Poslat text -> zadáme tel. číslo, kam bude SMS odeslána (první pozice) -> Ok -> Uložit.


     Parametry - (telefonní číslo) na páté pozici musí být uloženo ve tvaru +000000000000, tedy plus a 12 cifer. Vlastní nastavování parametrů se děje tak, že odpovídající pozici přestavíme do jedničky (parametr zapnut) nebo ponecháme resp. přestavíme do nuly (parametr vypnut). Například +000010010101 ap. Jiná čísla než 1 nebo 0 nezadávejte !

Parametr 1 - Autentizace příchozího hovoru - (+000000000001) při zapnutí této volby se relé č.2 neovládá pomocí SMS zaslané na MT alarmu, ale ovládá se zavoláním na číslo alarmu. Při příchozím hovoru na telefon alarmu se z něj "stáhne" tel. číslo příchozího hovoru a porovná se s telefonním číslem na první pozici SIM karty (to je číslo, na které se prioritně hlásí veškeré události). Pokud oba údaje souhlasí, provede se akce podle nastavení další konfigurovatelné položky (zap / vyp relé K2 nebo impuls), pokud nesouhlasí, MT alarmu okamžitě odmítne hovor.
Telefon alarmu také rozpozná inkognito volání (volající má zakázané zobrazení čísla u volaného) a u tohoto volání je okamžitě odmítnut hovor.
K tomuto parametru se vztahuje také parametr číslo 6, kde máme možnost, zvolit si jedno / dvě autentizační čísla (čili relé mohou ovládat dva lidé s různým telefonním číslem), více naleznete u popisu nastavení parametru 6.
      Při zapnuté funkci autentizace si můžeme vybrat, jakou akci má relé provést (pomocí konfigurace následujícího parametru). Jedná se o ovládání prozvoněním, čili není zpoplatněno. Každá akce relé, ať při ovládání pomocí SMS, nebo prozvoněním, je zpětně indikována uživateli, který ovládání provedl, a to buď prozvoněním, nebo textovou zprávou (SMS). Tato volba (prozvonění / sms) se provádí parametrem 8.
Pokud si pořídíte verzi software s možností odstavení prozvoněním (více na konci stránky), pak je tento parametr nevyužit (relé se ovládají pouze pomocí SMS zpráv).

Parametr 2 - Akce relé - pokud je tento parametr nastaven (+000000000010), pak se při úspěšné autentizaci příchozího hovoru provede sepnutí relé na dobu 5 sekund. Po této době se relé opět vypne a následuje odmítnutí hovoru. Pokud parametr není nastaven (+000000000000), relé se zapne (resp. vypne) a zůstává v tomto stavu až do dalšího prozvonění (takže na jedno zavolání = ZAP, na druhé = VYP). Pozor, při volbě ovládání relé na Impuls se zpětná signalizace přijmutí a provedení povelu (zpětné prozvonění / SMS) neprovádí.
      Za zmínku ještě stojí stav dat v paměti EEPROM. Jako ve všech předchozích verzích alarmů se aktuální stavy relé (obou) ukládají do paměti EEPROM mikrokontroléru. Tím je zajištěn správný stav relé i po případném resetu konstrukce watchdogem, či po výpadku napájení. Pokud máme nastaven parametr Autentizace (čili ovládání relé č.2 prozvoněním), provádí se záznam aktuálního stavu do EEPROM také. Jestliže je ale parametr Akce relé nastaven (to znamená, že se při příchozím volání relé sepne jen na dobu 5 sekund a pak se vypne), pak je relé po resetu vždy rozepnuto a záznam o stavu tohoto relé se do EEPROM neprovádí, zde není co ukládat do EEPROM protože relé jen udělá impuls.
     Pokud je parametr Autentizace vynulován (čili ovládání obou relé pomocí příchozích SMS), záznam do EEPROM se provádí vždy a stav parametru Akce relé je libovolný.


Parametr 3 - Opakování prozvonění - alarm při volání poplachu provede podle nastavení postupné prozvonění uložených telefonních čísel buď pouze jednou (parametr nulován +000000000000) nebo dvakrát (parametr nastaven +000000000100).

Parametr 4 - Odeslání SMS při poplachu - pokud je nastaven (+000000001000), je při poplachu po prozvonění telefonních čísel odeslána navíc alarmová SMS nastavená uživatelem, uložená na 4. pozici paměti SMS na SIM. Jestliže je parametr vynulován, SMS se neodesílá.

Parametr 5 - Funkce udržení kreditu - tímto parametrem se nastavuje funkce sledování data = udržení kreditu. Pokud totiž z karty telefonu neuskutečníme delší dobu zpoplatněné volání, operátor zruší kredit a po čase může zrušit i telefonní číslo, protože se karta jeví jako neaktivní. Doba, po které k tomu dojde je různá u každého operátora (Oskar 3 měsíce, u T-Mobile stačí 1x za 12 měsíců dobít kredit). Při zapnutí této funkce (+000000010000) alarm pravidelně kontroluje datum vyčtením z MT (samozřejmě musí být v MT datum a čas správně nastaven) a porovnává jej s uloženým datem v paměti EEPROM PICu. Jestliže zjistí přechod z měsíce na další měsíc, provede zavolání na číslo, uložené na sedmé pozici SIM a zavěsí.
      Po zavolání je uloženo nové aktuální datum do EEPROM procesoru, aby byla aktuální data k dispozici i po případném resetu alarmu. Pokud parametr není nastaven (+000000000000), tato funkce je neaktivní.

Parametr 6 - Volba autentizačních čísel - pokud je nulován (+000000000000) znamená to, že ovládat relé prozvoněním (popřípadě pomocí SMS) může pouze uživatel, jehož číslo je uloženo na 1. pozici SIM karty. Nastaven (+000000100000) znamená, že ovládat relé může jak uživatel, jehož telefonní číslo je na 1. pozici SIM karty, tak také uživatel, jehož číslo je uloženo na 2. pozici SIM, takže relé mohou ovládat dva lidé.

Parametr 7 - Test optočlenů - tímto parametrem se nastavuje, zda se mají testovat vstupy OK2 až OK4, při jejichž aktivaci se odesílá SMS. Pokud není nastaven (+000000000000), neprovádí se testování vstupů. Pokud je nastaven (+000001000000), testování je spuštěno. Pozor - pokud je testování optočlenů spuštěno tímto parametrem, optočleny se testují stále - tedy i při odstaveném alarmu ! Vstupy OK2 až OK4 jsou aktivovány (odeslání SMS) pouze přivedením napětí na odpovídající vstup. Aktivační úroveň (jako u OK1) není možno nastavovat. SMS se odesílají pouze při aktivaci vstupu - odešle se SMS, další SMS se odesílá až po odpojení a novém připojení napětí.

Parametr 8 - Volba druhu potvrzení - tímto parametrem se nastavuje, jakého typu má být potvrzení akce relé. Pokud není nastaven (+000000000000), pak se po provedení akce (ovládání relé pomocí prozvonění nebo SMS) provede prozvonění na číslo, které akci provedlo. Prozvonění trvá cca 20 sekund. Pokud je nastaven (+000010000000), pak se provádí potvrzení odesláním SMS. SMS zprávy si může uživatel uložit sám s libovolným textem, takže například Vám může alarm odesílat SMS při zapnutí jednoho relé "Bojler byl zapnut" popřípadě "Bojler byl vypnut" a u druhého relé třeba "Vytápění zapnuto" a podobně. Uživatel si tedy nemusí pamatovat, na kterém relé má připojený ten který spotřebič. Pozor, při volbě ovládání relé na Impuls (parametr 2) se zpětná signalizace přijmutí a provedení povelu (zpětné prozvonění / SMS) neprovádí.

Parametr 9 - Kontrolní SMS - tímto parametrem se nastavuje, zda se má jedenkrát měsíčně odeslat kontrolní SMS (zapsaná uživatelem). Pokud není nastaven (+000000000000), pak se SMS neodesílá. Při nastavení (+000100000000) se SMS odesílá. Slouží pro kontrolu funkce zařízení.

Parametr 10 - Pozice nevyužita - tento parametr není využit - rezerva.

Parametr 11 - Úroveň - tímto parametrem se nastavuje, na jakou úroveň na poplachovém vstupu OK1 má alarm reagovat. Pokud není nastaven (+000000000000), pak je poplach vyvolán při přivedení napětí na poplachový vstup OK1 (připojení vnějšího spínacího kontaktu). Při nastavení (+010000000000) je poplach vyvolán při odpojení napětí od poplachového vstupu OK1 (připojení vnějšího rozpínacího kontaktu).

Parametr 12 - Autentizace ovládacích SMS zpráv - tímto parametrem se nastavuje, zda se má u příchozích ovládacích SMS pro relé zjišťovat oprávněnost uživatele. Pokud není nastaven (+000000000000), pak může relé pomocí SMS ovládat kdokoliv z libovolného telefonního čísla. Při nastavení (+100000000000) může tato relé pomocí SMS ovládat pouze oprávněný uživatel. Oprávněnost je odvislá od nastavení parametru číslo 6 - je-li parametr číslo 6 vynulován, ovládat pomocí SMS může pouze uživatel s telefonním číslem uloženým na první pozici SIM. Při nastavení parametru číslo 6 mohou relé pomocí SMS ovládat jak uživatel z čísla na první, tak na druhé pozici SIM.

Pro příklad uvedu některá nastavení:

+110000110100  - popis zprava - funkce ovládání obou relé pomocí SMS, tzn. autentizace příchozího hovoru vypnuta. Opakovat poplachová volání zapnuto. Při poplachu neodesílat SMS. Udržení kreditu zapnuto. Ovládání povoleno z čísla na první a druhé pozici SIM. Vstupy OK2 až OK4 testovat zakázáno. Potvrzení akce prozvoněním na číslo, které akci provedlo. Kontrolní SMS jedenkrát měsíčně nezasílat. Aktivační úroveň poplachového vstupu - odpojením napětí. Autentizace ovládacích SMS zapnuta.
Toto nastavení tedy bude fungovat následovně:
obě relé (K1 a K2) se budou ovládat pomocí SMS, pomocí prozvonění se nebude ovládat nic. Tel. čísla v ovládacích příchozích SMS budou porovnána s číslem na první a druhé pozici SIM, pokud nebudou souhlasit, nic se neprovede, pokud ano provede se akce dle textu SMS (zapnout / vypnout). Úspěšné provedení povelu je signalizováno na číslo, ze kterého se ovládalo zpětným prozvoněním. Aktivační úroveň poplachového vstupu je na odpojení napětí, tzn. že v klidu musí být napětí přítomno. Při vyvolání poplachu je nastaveno opakované volání na zadaná čísla. Vstupy OK2 až OK4 se netestují. Měsíční volání pro udržení kreditu je zapnuto, odeslání měsíční kontrolní SMS je povoleno.
 
+010011001011  - popis zprava - funkce ovládání relé K1 pomocí SMS, relé K2 pomocí prozvonění, funkce relé K2 nastavena na impuls (5 sekund). Opakování poplachového volání je vypnuto. Při poplachu odeslat poplachovou SMS zapnuto. Udržení kreditu vypnuto. Ovládání povoleno pouze z čísla na první pozici SIM. Vstupy OK2 až OK4 testovat povoleno. Potvrzení akce odesláním SMS. Kontrolní SMS jedenkrát měsíčně nezasílat. Aktivační úroveň poplachového vstupu - odpojením napětí. Autentizace ovládacích SMS vypnuta.
Toto nastavení tedy bude fungovat následovně:
relé K1 se bude ovládat příkazovými SMS, a protože je autentizace SMS vypnuta, bude toto relé moci ovládat kdokoliv, kdo zašle správný ovládací příkaz, relé K2 se bude ovládat prozvoněním, při úspěšné autentifikaci (ovládat může pouze uživatel na první pozici SIM - nastavení parametru 6) udělá relé 5 sekundový impuls. Potvrzení provedení příkazu na relé K1 bude pomocí SMS, která bude odeslaná na číslo, ze kterého byl ovládací příkaz zaslán, potvrzení při impulsu na K2 se nezasílá. Aktivační úroveň poplachového vstupu je na odpojení napětí, tzn. že v klidu musí být napětí přítomno. Opakování poplachového volání je vypnuto, takže se budou uložená čísla volat pouze jednou, po obvolání poplachových čísel se odešle poplachová SMS. Při přivedení napětí na vstupy OK2 až OK4 je odeslána odpovídající SMS.


     Nyní se budu věnovat popisu nastavení parametrů (časů) na šesté pozici SIM karty
     Tato pozice slouží k nastavení časových intervalů. Všechny časy se nastavují nezávisle. Číslo je opět ve formátu +000000000000, tedy plus a 12 cifer. Nastavování časů se však poněkud liší od nastavování parametrů. Nenastavují se totiž jen hodnoty 0 a 1, ale již se zadávají kombinace čísel od 0 do 9. Využito je pouze spodních 5 cifer (+000000000000).
A nyní již vlastní nastavení.
     Pro nastavení časů příchodu a nebo odchodu se používají 2 cifry pro jeden údaj, max. hodnota jedné cifry je logicky 9 čili maximální hodnota údaje může být 99. Pro nastavení času poplachového relé je použita pouze jedna cifra, a tedy maximální hodnota údaje může být 9.
     Vždy nižší pozice odpovídá desítkám sekund, vyšší jednotkám minut, pro lepší pochopeni čas 01 je 10 sekund, 02 = 20 sekund 03 = 30 sekund atd. Čas 10 = minuta, 20 = 2 minuty.
     Dohromady např. pro čas 1 minuta 10 sekund zapíšu číslo 11. Pro čas 5 minut 40 sekund zapíši 54. Samozřejmě zase platí, že se údaje mohou různě kombinovat, údaji 59 odpovídá 5 minut 90 sekund, ve výsledku je to čas 6 a půl minuty. Maximální dosažené časy jsou (nastaveno 99) 9 minut 90 sekund = 10 minut a 30 sekund.
Pro nastavení času poplachového relé je použito jak bylo uvedeno výše pouze jedné cifry, takže je možno nastavit po násobcích desítek sekund maximálně 9x10 sec. = 90 sekund.
Rozdělení pozic v čísle je následující:
Čas poplachového relé (pátá pozice zprava +00000000000) - je čas, po který je poplachové relé po vyvolání poplachu sepnuté. Možnost nastavení od 0 (nespíná vůbec) do 90 sekund (1 minuta 30 sekund) po 10 sekundách.

Čas pro možnost deaktivace (čtvrtá a třetí pozice zprava +000000000000) - je čas, který uplyne mezi vyvoláním poplachu a voláním alarmu na telefonní čísla - tzv. příchodový čas. Během plynutí příchodového času je trvale sepnut výstup CHIME a zelená signalizační LED alarmu bliká v sekundových intervalech. Možnost nastavení od 0 (okamžité volání) do 10,5 minut po 10 sekundách.

Čas po aktivaci (druhá a první pozice zprava +000000000000) - je čas, který uplyne mezi stiskem aktivačního tlačítka (požadavek spuštění hlídání) a vlastní aktivací - tzv. odchodový čas. Během plynutí odchodového času je přerušovaně spínán výstup CHIME v sekundových intervalech a zelená signalizační LED alarmu bliká také v sekundových intervalech. Možnost nastavení od 0 (okamžitá aktivace) do 10,5 minut po 10 sekundách. Pokud je čas nastaven na 0, je provedena aktivace okamžitě - toto nastavení se Vám může zdát zbytečné, ale alarm těsně po aktivaci testuje poplachový vstup, a pokud je v aktivním stavu, čeká se spuštěním hlídání až na okamžik deaktivace poplachové smyčky. Příklad: nastavena okamžitá aktivace, otevřu hlídané dveře a aktivuji alarm tlačítkem. Alarm zjistí ihned po aktivaci narušení (otevřené dveře) a čeká. V okamžiku, kdy dveře zavřeme, alarm začíná hlídat.

Opět uvedu příklad:
     Nastavení tohoto čísla je např. +000000060151, zleva - hodnotou 6 je nastaveno sepnutí poplachového relé na 6x10 sekund (1 minutu), hodnotou 01 je nastaveno příchodové zpoždění na 0 minut 1x10 sekund (je 10 sekund na odstavení). A pokud bude alarm tlačítkem odstaven, po zpětném stisku tlačítka (= požadavek aktivace alarmu) bude alarm aktivní po čase 51 to odpovídá po 5 minutách a 10 sekundách po stisknutí tlačítka (samozřejmě pokud bude poplachová smyčka neaktivní, jinak bude alarm se spuštěním hlídání čekat na deaktivaci smyčky).
+000000099999 - všechny časy nastaveny na maximum t.j. 9 minut 90 sekund = 10,5 minuty jeden každý čas, poplachové relé bude sepnuto na 1 minutu 30 sekund (9x10 sec.).
+000000012050 - čas pro odstavení = doba sepnutí poplachového relé 10 sekund, čas pro odstavení = 2 minuty 0 sekund, čas pro zpětnou aktivaci alarmu po stisku tlačítka = 5 minut 0 sekund
+000000000000 - všechny časy jsou nulové, poplachové relé nespíná - je odstaveno. Po vyvolání poplachu proběhne okamžitě volání na zadaná čísla, čas aktivace po stisknutí tlačítka je také nula (při tomto nastavení v podstatě nemá smysl nastavení druhého času, protože čas na odstavení je 0 a tím pádem se do režimu deaktivovaného alarmu nemůžeme nikdy dostat - točí čísla okamžitě po vyvolání poplachu).

        Pro zjednodušení nastavování je k dispozici software pro PC, jehož screenshot vidíte na obrázku. Samozřejmě není pro nastavování nutný, ale nastavování s jeho pomocí je jednodušší a hlavně pomocí tohoto prográmku zjistíte, že nastavování parametrů je opravdu velmi jednoduché.
     Program umožňuje buď propojení PC s mobilním telefonem pomocí standardního komunikačního kabelu a v tomto případě je možno uložit do telefonu nejen konfiguraci, ale veškerá telefonní čísla a SMS, nebo pokud kabel nevlastníte (popřípadě nechcete vyrábět) je možné použít tuto konfigurační pomůcku také, s tím, že vygenerovaná konfigurační čísla uložíte na odpovídající pozice SIM telefonu ručně (samozřejmě tel. čísla a SMS si musíte ručně uložit též). Aplikace samozřejmě podporuje uložení všech Vašich nastavení, telefonních čísel a SMS do souborů a obsahuje také stručnou nápovědu k použití. Pokud kabel k propojení s PC nevlastníte, a chcete si jej vyrobit, schéma jeho zapojení naleznete v archivu ke stažení na konci stránky, společně s programem.


Schéma zapojení a plošný spoj

Náhled na schéma zapojení - ke zvětšení obrázku klikněte na náhled


Další fotografie této konstrukce naleznete na těchto odkazech: osazený plošný spoj, vestavba do krabičky U-KP 33.
Uspořádání na jiném plošném spoji si můžete prohlédnout zde.
Konstrukci celého systému zabezpečení využívajícího DHS003 si můžete prohlédnout na jiných stránkách zde.


  Kompletní konstrukci alarmu na zakázku vidíte na vedlejší fotografii. Alarm je zálohován baterií 12V 1,5Ah, ktera je schopna zajistit chod alarmu bez síťového napětí minimálně 6 hodin.


Popis zapojení
Tato konstrukce se výrazně odlišuje od jiných tím, že je možné ji připojit k telefonu C35 tak, aby si telefon uměla sama zapnout přes systémový konektor. Toto zapojení výrazně eliminuje problémy při zaseknutí telefonu, samovolném vypnutí a podobně. Mobilní telefon opět neobsahuje baterii a je napájen z vlastní aplikace.
      Pokud alarm zjistí, že telefon nekomunikuje, nejprve mu vypne napájecí napětí (relé K4), po cca 2 sekundách napájecí napětí připojí zpět a provede zapnutí telefonu. Následně si alarm testuje, zda telefon komunikuje. Pokud ano, pokračuje normální činnost alarmu. Pokud telefon stále nekomunikuje, alarm jej zkouší zapnout 5 minut. Pokud je pokus o zapnutí do této doby neúspěšný, dále se již alarm o zapínání nepokouší. Jestliže vypneme napájení a opět zapneme (reset procesoru) je časovač počtu zapnutí vynulován a alarm opět zkouší zapínat telefon.
     Pro telefony C45 a C55 bohužel není možné (alespoň zatím) tuto funkci využít, neboť zatím není zjištěno, jak lze (a zda vůbec) tyto telefony přes systémový konektor zapnout. Pro použití těchto telefonů je třeba napevno propojit kontakty relé K4 tak, aby telefon byl napájen stále. Při tomto zapojení je pak možné použít zapínací výstup (který je určen pro zapínání pouze C35) k další signalizaci nekomunikace telefonu (prvotní signalizace je tím, že nesvítí kontrolní zelená LED D2). Pro toto použití připojíme další LED diodu anodou k pinu 4 konektoru JP1 a katodou na GND. Omezovací rezistor není třeba, je již osazen na desce (R16). Vlastní signalizace touto LED je obdobná, jako průběh zapínání Siemensu C35 - tedy pokud telefon nekomunikuje, tato LED bliká v 5 sekundových intervalech - opět 5 minut, a po této době zůstane trvale svítit. V případě obnovení komunikace LED zhasne a alarm normálně pracuje dál (např. ruční zapnutí telefonu).

     Připojení telefonu (resp. zapojení) konektorů je poněkud odlišné pro jednotlivé typy telefonů. Hlavní odlišností je rozdílnost (nezáměnnost) konektorů mezi Siemensy C35, C45 (pro tyto dva telefony je stejný konektor) a Siemensem C55. Je tedy třeba myslet na tuto skutečnost při koupi konektoru. V podstatě tedy můžeme zapojit telefony takto:
C35 s automatickým zapínáním
C35 nebo C45 s ručním zapínáním (zapojení je pro oba MT je stejné)
C55 s ručním zapínáním (jiné zapojení konektoru)
Odlišnosti zapojení pro jednotlivé typy a funkce názorně ukazuje tabulka uvedená níže, ke každému možnému zapojení je uveden obrázek s popisem.
     Jestliže alarm komunikuje s telefonem, pak jsou funkce následující: Při spuštěném hlídání svítí zelená LED D2 a jednou za 9 sekund zhasne na cca 1 sekundu. Po narušení poplachové smyčky začne probíhat příchozí časování (pokud není nastaveno časování na nulový čas - poplach ihned) - LED bliká ve vteřinových intervalech a výstup CHIME je trvale sepnut. Pro deaktivaci alarmu při běhu příchozího časování je nutno stisknout a podržet stisknuté odstavovací tlačítko do doby, než zhasne zelená signalizační LED (následně po uvolnění začne blikat rychle) - v odstavení je výstup CHIME odpojen od GND. Rychlé blikání LED D2 signalizuje odstavený stav alarmu, kdy není snímán vstup OK1. Ostatní vstupy (OK2 až OK4) jsou skenovány stále (pokud jsou povoleny parametrem 7) a ovládání pomocí SMS příkazů je samozřejmě normálně funkční.
     Pokud alarm nebyl v nastaveném časovém intervalu odstaven, nastává fáze hlášení poplachu. Je sepnuto poplachové relé na nastavenou dobu, po které se vypne a současně začíná volání na uložená telefonní čísla, od pozice 1. Neobsazené pozice jsou přeskočeny. Po dokončení volání se otestuje požadavek opakování volání (parametr 3) - pokud je nastaven, pak se volání opakuje. Následně se testuje povolení odeslání poplachové SMS (parametr 4) - pokud je tato funkce povolena, odešle se SMS na 4. pozici v seznamu na SIM na číslo, které je v ní uloženo. Tímto hlášení poplachu končí.
     Pro uvedení alarmu do hlídacího stavu (alarm je odstaven, zelená LED D2 bliká rychle) je třeba stisknout tlačítko a podržet, dokud LED D2 nezhasne. Po uvolnění tlačítka dojde ke spuštění odpočtu odchodového času (je-li nastaven). Tento odpočet je signalizován sekundovým blikáním LED D2, a sekundovým spínáním výstupu CHIME na GND. Po uplynutí nastaveného odchodového času je aktivováno sledování vstupu OK1. V tomto místě je třeba podotknout k funkci ještě jednu věc:
      Jestliže je po aktivaci alarmu tlačítkem zjištěn sepnutý (rozepnutý - dle nastavení parametru 11) alarmový vstup OK1, poplach není vyvolán, ale alarm čeká na rozpojení (sepnutí) vstupu, prostě na deaktivaci smyčky. Po deaktivaci je již funkce alarmu normální. Tuto funkci lze využít pro např. odchod z bytu. Při deaktivovaném alarmu otevřeme dveře, alarm aktivujeme (odchodové zpoždění je nastaveno na 0 - tedy okamžitá aktivace), po aktivaci alarm zjistí sepnutý alarmový vstup, ale čeká na jeho rozpojení. Zavřeme dveře, kontakt se rozpojí a alarm je již normálně funkční a hlídá.

      K vlastní konstrukci - po osazení desky zkontrolujeme, zda nejsou někde zkraty (zaměřte se hlavně na napájecí napětí +5V a +3,3V). Deska je poněkud náročnější na osazení a pečlivost při pájení. Připojíme napájecí napětí (nejlépe ze zdroje s nadproudovou pojistkou) bez vloženého procesoru a zkontrolujeme, zda je na napájecích pinech patice pro procesor (mezi vývody 5 a 14) napětí 3,3V. Dále zkontrolujeme napětí paralelně na C5 - musí být 5V. Pokud je vše v pořádku, odpojíme napájení a zasuneme procesor. Propojíme napájení do telefonu - na zadní stranu na kontakty pro baterii je nutno naletovat napájecí vodiče - pozor na polaritu. Dále je dobré přivést zvlášť vodičem i GND (prostě zapojit jak + tak i GND). GND je sice přivedeno na systémovém konektoru, ale spoj v konektoru je tenký a telefon mívá nárazově větší odběry a pak může nastat problém s poklesy napětí. Zasuneme konektor do telefonu a zapneme napájení. Pokud jde o konstrukci s C35, která je v zapojení s automatickým zapínáním telefonu, není třeba se dále o nic starat. Aplikace si nejprve vypne pomocí relé napájení telefonu, po 2 sekundách jej opět zapne a následně provede zapnutí telefonu. Pro ostatní zapojení je zapotřebí po zapnutí napájení zapnout telefon ručně. Pokud byla práce pečlivá, vše musí fungovat na první zapnutí. Pokud jde o softwarové vybavení, nemá smysl jej zde více rozebírat, vychází z uvolněných verzí jiných konstrukcí alarmů (naleznete zde a zde).

      Pří zástavbě alarmu jsem postupoval tak, že po vložení plošného spoje do krabičky U-KP33 jsem si přes rohové otvory plošného spoje označil pozici upevňovacích otvorů. Plošný spoj je posunut poněkud stranou, aby bylo možno do svorkovnic zasunout vodiče. Po vyvrtání je vhodné z vnější strany otvory zahloubit. Plošný spoj je umístěn na distančních sloupcích.
     Protože LED jsou v horní polovině krabičky, nezbylo, než otvory na diody vyvrtat do horního dílu a propojit s plošným spojem vodiči (plochý kablík). Rozměry umístění LED lze nejlépe zjistit tak, že si vytiskneme štítek na samolepící folii, tu přilepíme na krabičku a přes naznačená kolečka vyvrtáme otvory o průměru cca 2mm. Je to proto, aby bylo možno v případě nepřesnosti otvor dopilovat požadovaným směrem na konečné 3mm. Vlastní konečný popis je proveden barevnou inkoustovou tiskárnou na obyčejný papír. Následně jsou ve štítku vyseknuty otvory na LED, a štítek je zalaminován. LED tedy svítí přes laminovací folii. Výhoda je v tom, že pokud otvory v horní části nemáme vyvrtané přesně, je možno je upravit kulatým jehlovým pilníkem, LED přesně dosadit do středu otvoru dle štítku a vlastní štítek překryje poněkud větší otvor. Následně jsou LED z vnitřní strany zajištěny tavným lepidlem.


Zapojení alarmu a konektorů pro různé typy telefonů

     
Toto zapojení konektoru slouží pouze pro připojení telefonu Siemens C35 - umožňuje softwarové zapnutí telefonu přes systémový konektor. Propojení je následující:
Pin na JP1 alarmuPin v konektoru telefonu
1 (GND)1 (GND)
2 (TxD)6 (RxD)
3 (RxD)5 (TxD)
4 (zap. C35)3 (charge)
     Piny 2 a 7 uzemněny, pin 8 nezapojen, napájení telefonu dle schématu přes alarmem ovládané relé připojit na + pin namísto baterie telefonu.
       
Toto zapojení konektoru slouží pro připojení telefonu Siemens C35 bez automatického zapínání nebo pro připojení telefonu Siemens C45. Propojení je následující:
Pin na JP1 alarmuPin v konektoru telefonu
1 (GND)1 (GND)
2 (TxD)6 (RxD)
3 (RxD)5 (TxD)

     Piny 2, 7 a 8 uzemněny, pro napájení telefonu je nutno propojit vodičem kontakty relé (resp. relé a jeho ovládací tranzistor neosazovat a propojit plošky kontaktů na pl. spoji aby byl telefon napájen stále), napájení připojit na + pin namísto baterie telefonu.
 

     
Toto zapojení konektoru slouží pro připojení telefonu Siemens C55. POZOR rozměrově jiný konektor než pro C35 (C45). Propojení je následující:
Pin na JP1 alarmuPin v konektoru telefonu
1 (GND)2 (GND)
2 (TxD)4 (RxD)
3 (RxD)3 (TxD)
      Opět pro napájení telefonu je nutno propojit vodičem kontakty relé (resp. relé a jeho ovládací tranzistor neosazovat a propojit plošky kontaktů na pl. spoji aby byl telefon napájen stále), napájení připojit na + pin namísto baterie telefonu.
 

      Příklad zapojení externí přídavné signalizace při nekomunikaci telefonu. Signály z konektoru alarmu JP1 připojíme dle předchozích obrázků podle typu telefonu, a signál, určený pro zapínání modelu Siemens C35 připojíme na anodu LED diody (bez rezistoru, ten je již obsažen na desce alarmu). Katodu LED připojíme na GND. Jestliže telefon nekomunikuje, LED bliká v 5 sekundových intervalech po dobu 5 minut. Následně zůstane trvale svítit.
      Toto zapojení je možno použít pro libovolný z výše uvedených telefonů, je samozřejmě zapotřebí zapojit komunikační vodiče podle odpovídajícího obrázku.


FAQ
U několika kusů alarmu DHS 003 docházelo při požadavku odstavení k tomu, že se alarm někdy po stisknutí tlačítka resetoval. K tomuto jevu docházelo v zarušeném prostředí a u delších vodičů k tlačítku (metry).
     
Po detailním rozboru problému a studiu zapojení bitu brány, na který je připojeno odstavovací tlačítko jsem zjistil, že tento pin s alternativní funkcí digitálního vstupu RA5 má oproti všem jiným pinům ochrannou diodu na vstupu (uvnitř čipu) pouze do GND. To znamená, že pokud přijde vysoký kladný puls na tento vstup, projde až do jádra čipu a způsobí chybné vykonávání programu, které ukončí až watchdog resetem součástky. 100% řešením je připojení diody paralelně na ošetřovací rezistor R12 (5k6) dle schématu. Pokud vlastníte starší verzi desky, je možné bez problému diodu připájet ze strany spojů paralelně na rezistor. Schéma i nový návrh desky s plošnými spoji již tuto novou úpravu obsahují. Po zmíněné úpravě se uvedený problém již ani jednou neobjevil.

POZOR - pokud se při oživování stane, že se chvíli po zapnutí mobilní telefon vypne, vyřaďte diodu D5 a nahraďte ji drátovou propojkou. Je to způsobeno tím, že ne každý mobilní telefon je stejně nastavený (firmware). Dioda slouží ke snížení napájecího napětí o 0,6V z 5V t.j. na cca 4,4V. To je přibližně napětí plně nabitého akumulátoru, pokud však dojde k rozptylu parametrů diody, může se stát, že při registraci telefonu do sítě (kdy má velký odběr) je nižší napětí detekováno jako vybitá baterie a telefon se vypne. Proto tedy ona zmíněná úprava pro vyřazení diody a zvýšení napájecího napětí. Případně je možno paralelně na napájecí kontakty v telefonu připojit elektrolytický kondenzátor s kapacitou 220 uF/16V , který slouží pro vyrovnávání poklesu napájení při zvýšeném odběru telefonu. Nejlépe je to vidět zde na fotografii.

Byl zjištěn problém, kdy u některých telefonů Siemens C35 zůstane svítít trvale podsvětlení klávesnice a displeje při zapnutí telefonu z alarmu. Podsvětlení svítí i když je v menu telefonu vypnuté, při normálním zapnutí červeným tlačítkem však tento problém nenastane. Tento problém se projevuje u verze firmware telefonu 05. U verzí 18 a vyšší nebyl zjištěn. Aktuální verzi firmware telefonu zjistíte zapsáním *#06# (zobrazí IMEI) a následným stisknutím levého kolébkového tlačítka telefonu.
     Řešením tohoto problému je buďto se smířit s uvedeným problémem (mimo jiné zvyšuje spotřebu) a nebo přehrát firmware (přeflashování) na vyšší verzi. Pokud se tento problém u Vás vyskytuje a nemáte možnost přehrátí firmware můžete mne kontaktovat a domluvíme se.


     Jako doplněk této konstrukce může sloužit obvod na následujícím schématu. Jedná se o hlídač podpětí. Pokud je DHS003 napájen zvnějšku zálohovaným zdrojem, může při dlouhodobém výpadku hlavního napájení dojít k poškození akumulátoru hlubokým vybitím, popřípadě k nekorektní funkci zapojení. Následující zapojení snímá napájení konstrukce a při poklesu pod cca 10,5 V sepne výstup operačního zesilovače na GND. Nazpět obvod přepíná (tedy sepne výstup s napájením) při překročení cca 11,4 V. Jestliže využijeme jeden ze vstupů OK2 až OK4, pak je při poklesu napájení pod nastavenou mez odeslána varovná SMS zpráva.
      Připojení je velmi jednoduché, napájení obvodu připojíme na napájení DHS003 (12V), dále na svorku vybraného vstupu s indexem 2 (X5-2 pro OK4, popř. X6-2 nebo X7-2) přivedeme také 12V z napájení alarmu a nakonec propojíme druhou svorku vybraného vstupu (X5-1, nebo X6-1, nebo X7-1) s výstupem operačního zesilovače hlídače podpětí (pin 6). Pak ještě nastavíme text odesílané SMS (jak naleznete v popisu nastavení SMS) pro námi zvolený vstup na kterém máme hlídač podpětí připojen a tím je nastavení ukončeno. Spotřeba tohoto zapojení je cca 2,5 mA.

Náhled na schéma zapojení, větší velikost získáte po kliknutí na náhled Náhled na kostrukci

Schéma ke stažení je k dispozici buď ve formátu *.jpg, a nebo ve formátu Eagle dole na stránce v archivech.


Rozpiska součástek DHS 003

 C1,C2 15pF keramika
 C3,C4,C7 100nF keramika
 C5 100uF/6V elektrolyt
 C6 1000uF/25V elektrolyt
 D1,D4,D5,D6,D12,D13 dioda 1N4007
 D2,D8,D9,D10,D11 LED 3mm zelená
 D3,D7 LED 3mm rudá
 D14 dioda 1N4148
 IC1 procesor PIC16F628
 IC2 stabilizátor 78S05
 IC3 stabilizátor LE33
 K1 - K4 relé OMRON G5V1/12V (např.GM electronic)
 OK1-OK4 optočlen PC817 Sharp (též GM)
 Q1 krystal 4,0 MHz / HC49U-V
 T1,T2,T4,T6 tranzistor NPN univerzální BC337
 T3 tranzistor NPN univerzální BC639
 T5 tranzistor PNP univerzální BC557
 R1,R4,R7,R8,R9,R14 rezistor miniaturní 10k
 R2,R16 rezistor miniaturní 330R
 R3,R10,R11,R13 rezistor miniaturní 1k8
 R5,R6,R12 rezistor miniaturní 5k6
 R15 rezistor miniaturní 4k7
 X1,X4 svorkovnice ARK500/3
 X2,X3,X5,X6,X7,X8,X9 svorkovnice ARK500/2

patice DIL 18 precizní
krabička k vestavbě - U-KP33 (GM electronic) rozměry 147x80x33mm
chladič V4330N (GM electronic)

Rozpiska součástek pro Snímač podpětí

 IC1 Operační zesilovač TL071 popřípadě podobný SMD verze
 R1 rezistor SMD vel. 1206 3k3
 R2 rezistor SMD vel. 1206 47k
 R3 rezistor SMD vel. 1206 68k
 R4 rezistor SMD vel. 1206 330k
 ZD1 Zenerova dioda BZV55C6.2 SMDSoftware

     K datu 13.11.2005 jsou nyní na výběr dvě verze software - původní verze je upravena tak, aby bylo možno tlačítkem odstavit poplach, i pokud je již v průběhu (t.zn. poplachové relé sepnuto, volání na tel. čísla v průběhu) - pro odstavení je nutno stisknout a držet stisknuté odstavovací tlačítko, dokud nezhasne zelená LED alarmu (cca 1,5 sec.). Následně po uvolnění alarm ukončí ihned volání, vypne poplachové relé a přejde do odstaveného režimu (zelená LED rychle bliká). Tato verze je označena jako "Klasický DHS003".

     Druhá verze umožňuje odstavit alarm prozvoněním oprávněným uživatelem. Parametry 1 a 2 nejsou zohledněny, obě relé se tedy ovládají pouze SMS zprávami. Po prozvonění oprávněným uživatelem (pozice 1 a popř. 2 na SIM) dojde ke změně stavu alarmu. Pokud byl v režimu hlídání, bude odstaven (zelená LED "komunikace_OK" rychle bliká), pokud je v režimu odstavení, bude po ukončení volání aktivována funkce hlídání. Tato funkce je totožná s funkcí odstavovacího skrytého tlačítka, alarm je však možno odstavit kdykoliv (ne jen jako u tlačítka v době příchozího časování), dále se samozřejmě neprovádí časování odchodu a příchodu, a hlavně není nutno odstavovací tlačítko vůbec použít. Dálkové odstavení alarmu prozvoněním není zpětně hlášeno uživateli (změnu režimu indikuje LED), naopak dálkové spuštění hlídání je uživateli, který spuštění provedl potvrzeno zpětným prozvoněním. Tato verze je označena jako "DHS003 s odstavením prozvoněním".

Oba typy čipů, stejně jako plošný spoje je možné objednat na mojí e-mailové adrese.Ke stažení jsou tyto soubory:

Velikost 65 kByte Plošné spoje a schémata ve formátu EAGLE 4.01
 
Velikost 315 kByte Plošný spoj, schéma a osazení ve formátu *.bmp + rozpiska součástek + štítek na krabičku U-KP33, schéma a plošný spoj hlídače podpětí
 
Velikost 644 kByte Grafy spotřeby alarmu, hodnoty jsou v mA
 
Velikost 451 kByte  Program (pomůcka) pro nastavení konfigurace v mobilním telefonu (vloženo schéma kabelu pro možnost propojení PC a telefonu)

Vytisknout stránku

Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -