Na této stránce naleznete další dvě konstrukce GSM alarmů s různým komfortem a různou složitostí. Jako obvykle, jsou k dispozici plošné spoje. Konstrukce nebudu popisovat z konstruktérské stránky, neboť mají téměř vše společné s konstrukcí GSM alarmu, jehož konstrukci i s popisem funkce jste mohli najít na předchozí stránce. Zde tedy najdete jen popis jednotlivých funkcí alarmů a archivy s podklady ke konstrukcím. Tyto konstrukce jsou rozdílnější v dokonalejším propracování odstavení alarmu a v možnosti zasílání SMS alarmem.

Tento alarm má jeden alarmový vstup s možností odstavení skrytým tlačítkem. Při aktivaci alarm provede prozvonění na 4 různá zadaná telefonní čísla. Dále má možnost pomocí SMS ovládat 2 relé a dále umožňuje při aktivaci dalšího vstupu (není možnost odstavení) odeslat SMS na dvě různá telefonní čísla.

Náhled na schéma, pro zvětšení klikněte na obrázek.

Popis funkce
     V základním stavu, pokud je připojen MT a komunikuje, svítí trvale zelená LED 9 sekund, pak na 1 sekundu zhasne (testuje se komunikace s MT) a pokud je vše v pořádku, opět se rozsvítí. Pokud MT nekomunikuje, LED nesvítí. Při vyvolání alarmu přes vstup s optočlenem OK1 začne LED blikat v sekundových intervalech. Pokud do 45 sekund stiskneme odstavovací tlačítko (při stisknutém tlačítku LED nesvítí), přejde alarm do deaktivovaného stavu. Náhled na konstrukci V tomto stavu není snímán alarmový vstup optronu OK1, přijímání povelů na ovládání relé probíhá normálně. V deaktivaci LED rychle bliká, během testování komunikace s MT je 1 sekundu zhasnutá. Pro aktivaci alarmu se opět stlačí tlačítko (opět po dobu držení tlačítka LED nesvítí). Po jeho uvolnění začne alarm časovat, a za 60 sekund je aktivován, což signalizuje trvalý svit LED (zase po 9 sec. přerušen na 1 sec.) Během časování LED nesvítí. Pokud je po aktivaci alarmu tlačítkem zjištěn sepnutý alarmový vstup OK1, poplach není vyvolán, ale alarm čeká na rozpojení vstupu. Po rozpojení je již funkce alarmu normální. (lze využít pro např. odchod z bytu, při deaktivovaném alarmu otevřeme dveře, alarm aktivujeme, po aktivaci alarm zjistí sepnutý alarmový vstup, ale čeká na jeho rozpojení. Zavřeme dveře, kontakt se rozpojí a alarm je již normálně funkční). Alarm při volání poplachu provede prozvonění na 4 čísla uložená v tel. seznamu na prvních čtyřech pozicích (na SIM).

     Upozorňuji, že napěťové přizpůsobení úrovně signálu TxD je provedeno (jako ve všech mých konstrukcích) v konektoru telefonu. Pokud by nastal nějaký problém s komunikací telefonu a procesoru, je nutné provést vzájemné napěťové přizpůsobení popsané na související stránce. Napájení telefonu je řešeno tak, že je vyjmuta baterie, a na plus kontakt je naletován vodič, vycházející ze systémového konektoru. Toto napájení je získáno z 5V "sražením" diodou. Pro správnou funkci telefonu je bezpodmínečně nutno dodržet maximální délku napájecího (tedy zároveň datového) kabelu maximálně 60 cm, a použít nejsilnější stíněnou dvojlinku (jedno stínění = GND, jedno stínění = + napájení telefonu). V tomto případě totiž překvapivě nedochází k rušení dat (s baterií mi telefon komunikoval až na 4 metry), ale při registraci telefonu a při volání má telefon odběr až 500mA a na napájecích vodičích dochází k úbytkům, které telefon vyhodnocuje jako vybitý akumulátor a v nejhorším případě se může i náhodně vypnout.

Ovládání relé pomocí SMS.
     Jsou implementovány dva ovládané výstupy. Ovládání je pomocí SMS zaslaných na MT alarmu. Pro relé 1 (vývod procesoru 17) platí SMS "GSM-ZAP1" pro zapnutí a "GSM-VYP1" pro vypnutí. Pro relé 2 (vývod procesoru 18) platí "GSM-ZAP2" pro zapnutí a "GSM-VYP2" pro vypnutí. SMS je potřeba zapsat velkými písmeny. Po úspěšném provedení akce alarm tuto skutečnost oznámí prozvoněním na tel. číslo uvedené v pozici 1 na tel. seznamu (na SIM). Jestliže je alarmu doručena neplatná SMS zpráva, neprovede se nic. Ovládání funguje i při deaktivovaném alarmu.

Vstup odesílání SMS.
     Alarm umožňuje odeslat SMS zprávu při aktivaci optronu OK2 na dvě uživatelem zadaná tel. čísla (více v odstavci uložení dat do MT). Po aktivaci vstupu se SMS odešlou, a pokud vstup zůstane sepnutý, neděje se dále nic. K odeslání další SMS musí být vstup rozpojen a po novém spojení se SMS odešle znovu. Při deaktivaci alarmu jsou tyto vstupy stále skenovány !!

Uložení dat do mobilního telefonu (platí pro MT Siemens C35i).
     Nejprve je třeba uložit telefonní čísla. Čísla se musí ukládat na SIM (možno zvolit v tel. seznamu). Čísla musí být uložena v mezinárodním formátu !!(+420606521568). Pro ukládání SMS musíme nejprve zcela vyprázdnit jak přijaté, tak odeslané zprávy. Začneme psát zprávu odpovídající akci při aktivaci vstupu OK2 (výv. 11). Po jejím zapsání ji uložíme následujícím způsobem: Stiskneme OK, zvolíme POSLAT TEXT -> VYBRAT, zadáme 1. tel. číslo, zadáme OK a na další dotaz odpovíme ULOŽIT. Tak máme uloženu SMS s telefonním číslem na pozici 1. Stejným způsobem uložíme stejnou SMS, jen s druhým telefonním číslem, na které ji chceme zaslat. Tolik k ukládání SMS - nenechte se zmást zobrazením SMS v menu telefonu, tam jsou SMS zobrazeny podle jiných parametrů. Musíme vždy obsadit 2 pozice SMS, protože jinak (např. při uložení pouze jedné SMS) by se příchozí SMS uložila na pozici číslo 2 (nejbližší vyšší volná) a nefungovalo by ovládání pomocí SMS, neboť příchozí (ovládací) SMS je testována na pozici číslo 3.

Jednostranný plošný spoj konstrukce

Jednostranný plošný spoj konstrukce
Vnitřní uspořádání konstrukce

Vnitřní uspořádání konstrukce

Úpravy software.
     Jestliže chcete zasílat pouze jednu SMS, nebo prozvánět méně než čtyři telefonní čísla, případně upravit časy odstavení a aktivace alarmu, je to možné editací zdrojového souboru, příslušná místa jsou velmi důsledně okomentována.

Rozpiska součástek

 R1 rezistor miniaturní 3k3D1,D4,D5,D6,D8 dioda 1N4007
 R2 rezistor miniaturní 330RD2 LED zelená 3mm
 R3,R7 rezistor miniaturní 1k8D3,D7 LED červená 3mm
 R4,R8 rezistor miniaturní 10kT1,T2 tranzistor NPN univerzální BC337
 R5,R6 rezistor miniaturní 2k7IC1 naprogramovaný mikroprocesor PIC 16F628 (16F628A)
 Q1 krystal 4MHz / HC49U-V IC2 stabilizátor 78S05
 OK1,OK2 optočlen SHARP PC 817K1,K2 relé G5V1/12V (GM electronic)
 C1,C2 keramický 15pFX1,X4 svorkovnice ARK500/3
 C3,C4 keramický 100nFX2,X3,X5,X6 svorkovnice ARK500/2
 C5 elektrolyt 100uF/6VPatice precizní 18 pin
 C6 elektrolyt 1000uF/25VKrabička U-KP25 (GM electronic)

Ke stažení jsou tyto soubory:

Velikost 25,1 kByte  Software pro tento ALARM GSM (zdrojový soubor s komentářem vložen), štítek a rozpiska součástek
 
Velikost 71 kByte Plošné spoje a schémata ve formátu EAGLE 4.01
 
Velikost 206 kByte Plošné spoje, schémata a osazení ve formátu *.jpg
Další alarm je dokonalejší verze předchozí konstrukce. Vychází z výše uvedené, je však podstatně rozšířena. Má jeden alarmový vstup s možností odstavení skrytým tlačítkem. Při aktivaci alarm provede prozvonění na 4 různá zadaná telefonní čísla. Jumperem je možno zvolit, zda provede prozvonění jen jednou, nebo prozvonění všech čtyř čísel ještě jednou zopakuje. Další možnou volbou je možnost zvolit, zda bude alarm jen prozvánět, nebo zda navíc při poplachu ještě odešle SMS. Dále má alarm 3 další vstupy, při jejichž aktivaci se odešle SMS na první telefonní číslo na SIM. Samozřejmě se vždy odesílá odpovídající SMS toho kterého vstupu. Dále máme možnost pomocí SMS ovládat opět 2 relé. Další volbou je možnost aktivovat alarm okamžitě, nebo až za deset sekund.

Náhled na schéma, pro zvětšení klikněte na obrázek.

Popis funkce
     Funkce je podobná jako v předchozí konstrukci, ale pro pořádek ji popíši znovu, kvůli některým odlišnostem. Opět v základním stavu, pokud je připojen MT a komunikuje, svítí trvale zelená LED 9 sekund, pak na 1 sekundu zhasne (testuje se komunikace s MT) a pokud je vše v pořádku, opět se rozsvítí. Pokud MT nekomunikuje, LED nesvítí. Při vyvolání alarmu přes vstup s optočlenem OK1 začne LED blikat v sekundových intervalech. Pokud do 10 sekund stiskneme odstavovací tlačítko (při stisknutém tlačítku LED nesvítí), přejde alarm do deaktivovaného stavu.
Náhled na konstrukci
V tomto stavu není snímán alarmový vstup optronu OK1, přijímání povelů na ovládání relé probíhá normálně. V deaktivaci LED rychle bliká, během testování komunikace s MT je 1 sekundu zhasnutá. Pro aktivaci alarmu se opět stlačí tlačítko (opět po dobu držení tlačítka LED nesvítí). Po jeho uvolnění v závisloti na poloze jumperu JP4 začne být alarm aktivní buď ihned (jumper nezasunut) nebo po časové pauze (jumper zasunut) 10 sekund. Aktivní alarm signalizuje trvalý svit LED (zase po 9 sec. přerušen na 1 sec.) Během časování LED nesvítí. Pokud je po aktivaci alarmu tlačítkem zjištěn sepnutý alarmový vstup OK1, poplach není vyvolán, ale alarm čeká na rozpojení vstupu. Po rozpojení je již funkce alarmu normální. (lze využít pro např. odchod z bytu, při deaktivovaném alarmu otevřeme dveře, alarm aktivujeme, po aktivaci alarm zjistí sepnutý alarmový vstup, ale čeká na jeho rozpojení. Zavřeme dveře, kontakt se rozpojí a alarm je již normálně funkční). Alarm při volání poplachu provede podle polohy jumperu JP3 prozvonění na 4 čísla uložená v tel. seznamu na prvních čtyřech pozicích (na SIM) jen jednou (jumper nezasunut), nebo dvakrát (jumper propojen). Navíc je možno propojením jumperu JP5 zvolit mód činnosti při poplachu, kdy je po prozvonění (1x4 nebo 2x4 čísla) ještě navíc odeslána alarmová SMS. Spínání optočlenů na vstupech je oproti předchozí verzi řešeno přivedením externího napětí 12V=. Samozřejmě si toto napětí můžete také vyvést z aplikace. Aktivace toho kterého vstupu je signalizována zelenou LED diodou (po dobu trvání sepnutého stavu).

Vstupy odesílání SMS
     Alarm umožňuje odeslat SMS při aktivaci optronu OK2 až OK4. Při aktivaci se odešle uživatelem zapsaná SMS odpovídající aktivovanému vstupu na tel. číslo uložené v SMS (více v odstavci uložení dat do MT). Po aktivaci vstupu se SMS odešle, a pokud vstup zůstane sepnutý, neděje se dále nic. K odeslání další SMS musí být vstup rozpojen a po novém spojení se SMS odešle znovu. Pozor, při deaktivaci alarmu jsou tyto vstupy stále skenovány !

Uložení dat do mobilního telefonu (Siemens C35i)
     Nejprve je třeba uložit telefonní čísla. Čísla se musí ukládat na SIM (možno zvolit v tel. seznamu). SMS budou docházet na jedno uživatelem zvolené číslo, další 3 tel. čísla budou při alarmu jen prozváněna. Čísla musí být uložena v mezinárodním formátu !!(+420606521568).
Náhled na konstrukci

Detail připojení napájení MT z aplikace
Pro ukládání SMS musíme nejprve zcela vyprázdnit jak přijaté, tak odeslané zprávy. Jako první začneme psát zprávu odpovídající akci při aktivaci vstupu OK2 (výv. 11). Po jejím zapsání ji uložíme následujícím způsobem: Stiskneme OK, zvolíme POSLAT TEXT -> VYBRAT, zadáme tel. číslo, zadáme OK a na další dotaz odpovíme ULOŽIT. Tak máme uloženu SMS s telefonním číslem na pozici 1. Stejný postupem zapíšeme a uložíme SMS pro vstup OK3 (procesor výv. 12) a pro vstup OK4 (procesor výv. 13). Jako poslední uložíme SMS, která bude poslána při vyvolání alarmu (volitelná funkce) - POZOR, tato SMS musí ! být zadána i když ji nepoužijeme (pak stačí pár znaků), je to nutnost kvůli organizaci dat na SIM (popíšu dále). U všech SMS musí být zadané stejné telefonní číslo (pokud zadáme u každé SMS jiné číslo, bude odcházet každá SMS na jiný telefon, ale i toho se dá využít) Tolik k ukládání SMS - nenechte se zmást zobrazením SMS v menu telefonu, tam jsou SMS zobrazeny podle jiných parametrů.

Uložení SMS v telefonu.
     SMS v telefonu (u C35 tedy na SIM) jsou ukládány od nejnižší neobsazené pozice směrem k vyšší. Pokud se nějaká pozice uvolní, je další příchozí SMS uložena na její místo, dokud není smazána nebo přesunuta. My tedy máme uloženy odesílané SMS na pozici na SIM 1 až 4. Na pozici 5 přicházejí ovládací SMS, a tato pozice je pravidelně skenována, zdali na ní není nová SMS a mazána. Pozice SMS, která je mazána je napevno nastavena v softwaru na číslo 5. Proto tedy musíme obsadit nižší 4 pozice, protože jinak (např. při uložení pouze 3 SMS) by se příchozí SMS uložila na pozici číslo 4 (nejbližší vyšší volná) místo 5, a nebyla by smazána po vykonání příkazu.
Přiřazení optočlenů SMS zprávám: OK2=SMS1, OK3=SMS2, OK4=SMS3, OK1=SMS4

     Pokud by se měli(a) odesílat SMS vždy na všechna čtyři čísla, bylo by možné využít formát příkazu AT+CMSS=X,+420603123456 <CR>, kdy X je číslo SMS v seznamu, druhým parametrem je telefonní číslo, na které má být doručena. Telefonní číslo je sice součástí uložené SMS, ale při zadání v příkazu má nové číslo přednost. Tak by šlo odesílat všechny SMS na všechna čísla. Protože ale zadavatel na tomto řešení netrval, dále jsem na něm nepracoval.Jednostranný plošný spoj konstrukce Pokud by Vás u fotografií tohoto alarmu zarazilo, že neodpovídají přesně podkladům plošného spoje, je to pravda. Původní plošný spoj (na fotografiích) si podle svých potřeb vytvořil podle schématu zadavatel (a zároveň první konstruktér) této verze alarmu. Dal mi své podklady k dispozici (díky Peter H.), bohužel jsou však pro ORCAD. Já osobně preferuji EAGLE, a mimo jiné jsem chtěl vyřešit plošný spoj bez drátových propojek a hlavně jej umístit do unifikované krabičky (opět U-KP25), navíc já používám napěťové přizpůsobení až v konektoru MT (ne na plošném spoji). Plošný spoj jsem tedy celý překreslil s ohledem na rozměry krabičky a poskytl ke stažení. Umístění svorkovnic, ale i rozmístění součástek na plošném spoji je tedy odlišné od fotografií, a je zdokumentované na osazovacím plánku v archivu ke stažení.
Opět podotýkám u této konstrukce, že pokud by došlo k tomu, že telefon nebude komunikovat s procesorem je nutné provést vzájemné napěťové přizpůsobení popsané na související stránce.


Rozpiska součástek

 R1,R4,R8,R9 rezistor miniaturní 10kD1,D4,D5,D6 dioda 1N4007
 R2 rezistor miniaturní 330RD2,D8-D11 LED zelená 3mm
 R3,R10,R11,R13 rezistor miniaturní 1k8D3,D7 LED červená 3mm
 R5,R6,R12 rezistor miniaturní 5k6T1,T2 tranzistor NPN univerzální BC337
 R7 rezistor miniaturní 3k3IC1 naprogramovaný mikroprocesor PIC 16F628 (16F628A)
 Q1 krystal 4MHz/HC49U-VIC2 stabilizátor 78S05
 S1 mikrotlačítko OMRON K1,K2 relé G5V1/12V (GM electronic)
 OK1-OK4 optočlen SHARP PC 817X1,X4 svorkovnice ARK500/3
 C1,C2 keramický 15pFX2,X3,X5,X6,X7 svorkovnice ARK500/2
 C3,C4 keramický 100nFJP1,JP3,JP4,JP5 lámací konektory na jumpery
 C5 elektrolyt 100uF/6VKrabička U-KP25 (GM electronic)
 C6 elektrolyt 1000uF/25VPatice precizní 18 pin


Ke stažení jsou tyto soubory:

Velikost 18,0 kByte  Plná verze software pro tento ALARM GSM, (zdrojový soubor s komentářem vložen), rozpiska součástek
 
Velikost 75 kByte Plošné spoje a schémata ve formátu EAGLE 4.01
 
Velikost 271 kByte Plošné spoje, schémata a osazení ve formátu *.jpg

Vytisknout stránku

Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -