Neměl jsem s připojením telefonu k procesoru PIC 16F628 u všech konstrukcí alarmů sebemenší problém. Stalo se však, že jednomu konstruktérovi se nedařilo "rozchodit" komunikaci mezi MT a procesorem, ač u mně vše bylo v pořádku, a jedna z předchozích verzí software u něj fungovala též bez problémů. Prostě po malé změně v software se komunikace u jeho konstrukce nekonala. Procesor znaky vysílal v pořádku, ale nepřijímal, i když připojeným terminálem bylo vše shledáno jako bezchybné. Bylo jasné, že "závada" je nejspíše někde na hardware. Po několika testovacích pokusech a hledání v datasheetech, proč připojení RxD na pin s ošetřovacím rezistorem u 16F84 funguje bez problémů, a zde ne, se konečně podařilo závadu lokalizovat.
     Nejde ani tak o závadu, jako spíše o vlastnost procesoru 16F628, či spíše jeho hardwarového USARTu. Problém je v tom, že na vstupu RxD tohoto procesoru je Schmittův KO, který má úrovně překlápění nastavené na 0,2 Vdd a 0,8 Vdd. V praxi to znamená, že abychom za tímto Schmittovým KO , měli úroveň H, musí být na vstupu RxD více, než (při napájení 5V) 4,0V a pro log. L méně než 1 V. Protože ale z MT vychází napěťové úrovně o velikosti 0V nebo cca 2,16V, samozřejmě že na výstupu tohoto Schmittu je stále log. L. Zkoušel jsem tedy snížit hodnotu ošetřovacího rezistoru linky RxD proti Vdd, pak ale nastával problém s tím, že "telefonu se to nelíbilo" a nebyl dostupný pro volání, nebo naopak stále vyhledával síť. Totéž se stávalo při zvýšeném napájení při cca 5,6V. Proto jsem musel přikročit k úpravě napěťových úrovní vystupujících z MT do správné velikosti. K tomu slouží obvod na obrázku níže, při troše šikovnosti je možné tento obvod "našlapat" do systémového konektoru. Plošné spoje konstrukcí s 16F628 jsem neupravoval, protože jak jsem již psal výše, zatím tento případ byl první (tedy první, o kterém jsem s dozvěděl). Při počtu 484 stažení software alarmů k dnešnímu dni (15.3.2004) si myslím, že by se mi snad někdo další ozval při nefunkčnosti komunikace.

Zapojení úpravy pro připojení mobilního telefonu k procesoru 16F628


Myslím, že zapojení netřeba detailně popisovat, tranzistory jsou v podstatě libovolné NPN univerzály, výstup z MT otevírá a zavírá T1. Protože ten obrací fázi, je nutno ji otočit zpět tranzistorem T2, který je zde zapojen jako tranzistor s otevřeným kolektorem, a "stahuje" na zem vstup RxD procesoru, připojený přes původní rezistor na 5V. Tranzistory jsou napájeny 5V, proto se vše za prvním tranzistorem pohybuje již ve správných napěťových úrovních. Na desce plošného spoje a ve schématech tedy vše zůstane tak, jak je všude uvedeno, pouze výstup z telefonu nepřipojíme přímo na vstup RxD procesoru s ošetřovacím rezistorem, ale připojíme jej přes uvedené zapojení.
     Po uvedené úpravě již vše fungovalo bez problémů i se zvýšeným napájením konstrukce až na maximálně povolených 6V.

Další možnou úpravou je snížení napájení vlastního procesoru na 3V, tím se vyhneme stísněné montáži výše uvedeného zapojení v konektoru a navíc můžeme vynechat i Zenerovu diodu s rezistorem pro snížení napětí linky TxD. Vlastní úprava je znázorněna na obrázku, a je použita i v konstrukci alarmu 2. generace, změny jsou vidět ve schématu tohoto alarmu (R7, D12). Snížíme napájení procesoru na 3 V a tím jsou jeho napěťové úrovně kompatibilní s úrovněmi telefonu bez dalších součástek.
POZOR - pokud se při oživování stane, že se chvíli po zapnutí mobilní telefon vypne, vyřaďte diodu D5 (dle výše zmíněného schématu) vloženou do napájení telefonu a nahraďte ji drátovou propojkou. Je to způsobeno tím, že ne každý mobilní telefon je stejně nastavený (firmware). Dioda slouží ke snížení napájecího napětí o 0,6V z 5V t.j. na cca 4,4V. To je přibližně napětí plně nabitého akumulátoru, pokud však dojde k rozptylu parametrů diody, může se stát, že při registraci telefonu do sítě (kdy má velký odběr) je nižší napětí detekováno jako vybitá baterie a telefon se vypne. Proto tedy ona zmíněná úprava pro vyřazení diody a zvýšení napájecího napětí.Ještě malá zmínka o komunikaci s procesorem 16F84
     Tento procesor nemá implementován hardwarový USART, při jeho simulaci se snímají příchozí data (RxD) přímo na některém z pinů procesoru. Protože tam není zařazen Schmittův KO, vše funguje v klasických TTL úrovních, i když s úrovní H z MT (těsně nad 2 V) je to již nebezpečně blízko u zakázaného pásma logických úrovní.


Vytisknout stránku

Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -