V tomto povídání se budeme zabývat pouze určitými oblastmi mikroprocesoru, o kterých si myslím, že jsou podstatné, nebudeme se zde zabývat částmi, které využijete jen velmi zřídka. Pokud je budete potřebovat, doporučuji je nastudovat z některé literatury uvedené na stránce dokumentů.
Jestliže jste úplní začátečníci, doporučuji stránku vytvořenou právě pro Vás.


  Úvod
  Časování CPU, obvod oscilátoru a nulování mikroprocesoru
  Organizace paměti
  Čítače a časovače
  Přerušovací systém
  Sériový kanál
  Vstupně/výstupní porty
  Přístup do vnější paměti
  Vývoj programů, programování v jazyce symbolických adres
  Instrukční soubor
  Režimy se sníženou spotřebou
  Multiprocesorová komunikace
  Registry speciálních funkcí  Připojování periferií k mikroprocesoru 8051
  Způsob programování a oživení mikroprocesoru 8051
  Něco málo o číselných soustavách
  Obvody watchdog a obvody hlídající napájení mikroprocesoru - o co jde a jak je používat
  Příklady jednoduchých programů
  Rozdíly mezi typem 8051 a 8052
A další obecnější věci...
Zpátky
© DH servis 2002 -