DA

Syntaxe:  DA A

Instrukce koriguje obsah střadače po binárním sčítání dvou dekadických čísel vyjádřených v BCD kódu tak, aby výsledek opět tvořil dvě čtyřbitová BCD čísla. Je-li hodnota na nižších čtyřech bytech >9 nebo AC=1, potom se ke střadači přičte hodnota 6. Je-li hodnota na vyšších čtyřech bitech >9 nebo AC=1, potom se ke střadači přičte hodnota 60H.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
DA A 1 1  C,AC,P

Podrobnější informace o funkci a významu dekadické korekce se dozvíte na stránce Něco málo o číselných soustavách.