Úkol: Vytvořte na portu P1.1 obdélníkový tvar signálu o periodě 200us, střída (poměr impuls : mezera) = 1:1
Možné řešení: program využívá přerušovací systém mikroprocesoru (přerušení od časovače).
Pro všechny následující příklady platí:
     Pro vytvoření přesné periody signálu je nutno zavést korekci doby vykonávání instrukcí, které obsluhují přerušení !
Pokud bychom chtěli realizovat program bez využití přerušovacího systému, je nutné v hlavním programu vytvořit odpovídající zpoždění (nejlépe cyklem).
    ORG 0
    JMP START
    ORG 30H
START: MOV TMOD,#00000010B   ;časovač 0, mód 2
    MOV TH0,#155      ;interval 100us při 12MHz
    MOV TL0,#155
    SETB EA         ;povolení přerušení od časovače 0
    SETB ET0
    SETB TR0        ;spuštění časovače
KONEC: JMP KONEC        ;nekonečná smyčka
;OBSLUHA PRERUSENI OD CASOVACE 0
    ORG 0BH
    JMP PRERUS
    ORG 50H
PRERUS: CPL P1.1        ;negace stavu portu
    RETI
END

Úkol: Vytvořte na bitu portu P1.1 takovýto signál (v závislosti na průběhu P1.0 dle obrázku). Jde např. o ekvivalent zpožděného přítahu relé.

Průběh signalů
Možné řešení: program využívá přerušovací systém mikroprocesoru (přerušení od časovače)
    ORG 0
    JMP START
    ORG 30H
START: MOV TMOD,#00000010B   ;časovač 0, mód 2
    MOV TH0,#55       ;interval 200us při 12MHz
    MOV TL0,#55
    SETB EA         ;povolení přerušení od časovače 0
    SETB ET0
TEST:  JB P1.0,NASTAV     ;test P1.0 na log.1
    CLR TR0         ;při P1.0 v log.0 zastavení časovače,
    CLR P1.1         nulování P1.1 a znovunastavení hodnoty
    MOV TH0,#55       časovače
    JMP TEST
NASTAV: SETB TR0        ;při P1.0 v log.1 zapnutí časovače
    JMP TEST
KONEC: JMP KONEC
;
;OBSLUHA PRERUSENI
    ORG 0BH
    JMP PRERUS
    ORG 50H
PRERUS: SETB P1.1        ;po 200us nastaví P1.1 do log.1
    RETI
END

Úkol: Vytvořte na bitu portu P1.0 takovýto signál. Např. po stisku tlačítka START(P1.1) se začne na bitu P1.0 generovat obdélníkový signál.
Průběhy signálů
Možné řešení: program využívá přerušovací systém mikroprocesoru (přerušení od obou časovačů)
    ORG 0
    JMP ZACAT
    ORG 30H
ZACAT: MOV TMOD,#00010010B   ;časovač 1-mód 1, časovač 0-mód 2
    CLR P1.0
    CLR P1.1
TEST:  JB P1.1,START      ;test log.1 na P1.1
    JMP TEST
START: MOV TH1,#11111110B    ;interval 500us
    MOV TL1,#00001100B
    SETB EA
    SETB ET1
    SETB TR1
TEST2: JB 2FH.7,START2
    JMP TEST2
START2: MOV TL0,#205       ;interval 50us
    MOV TH0,#205
    SETB ET0
    SETB TR0
KONEC: JMP KONEC
;
;OBSLUHA PRERUS
;
    ORG 1BH
    JMP OBSLUHA1
    ORG 60H
OBSLUHA1: SETB 2FH.7
    CPL P1.0
    CLR TR1	
    RETI
;
    ORG 0BH
    JMP OBSLUHA2
    ORG 70H
OBSLUHA2: CPL P1.0
    RETI
END

Úkol: Vytvořte na daných bitech portu P1 následující průběhy signálů
Průběhy signálů
Možné řešení: program využívá přerušovací systém mikroprocesoru (přerušení od časovače)
ORG 0
    JMP START
    ORG 30H
START: MOV R0,#0
    MOV R1,#0
    MOV TMOD,#00000010B
    MOV TL0,#205
    MOV TH0,#205
    SETB EA
    SETB ET0
    SETB TR0
KONEC: JMP KONEC
;
;OBSLUHA PRERUSENI
;
    ORG 0BH
    JMP OBSL1
    ORG 60H
OBSL1: CPL P1.0
    INC R0
    INC R1
    CJNE R0,#2,TEST2
    CPL P1.1
    MOV R0,#0
TEST2: CJNE R1,#4,NAVRAT
    CPL P1.2
    MOV R1,#0
NAVRAT: RETI
END
Vytisknout stránku
Zpátky Zpátky
© DH servis 2002 -