Když jsem uviděl tuto knihu na pultě v duchu jsem zajásal.  Konečně pochopím použití dynamických pamětí a novinky v tomto oboru.  Nestalo se tak.

     Knížka je přehledná a celkem bezchybně zpracovaná. Dokonce jsem jí začal číst od začátku. Na prvních 50 stranách je čtenář uveden do problematiky, je mu vysvětlena technologie pouzder, zapojení hradel a hlavně jejich výstupů (velmi přehledným způsobem) atd.

     Na dalších 10 stranách autor popisuje dekodéry adres, uveřejňuje přehlednou tabulku způsobu adresování atd.  V této tabulce a v celé knize je vidět velmi silná autorova orientace na mikroprocesory INTEL architektury RISC. O rodině MOTOROLy žádná zmínka, ale nevadí.

     Od strany 60 je popisována na 10 stranách pamět typu SRAM, a na 10 stranách typ DRAM !! Z celé knihy je této problematice věnováno 20 STRAN ! to je poněkud zarážející. V případě SRAM to příliš nevadí, autor popsal co bylo třeba, ale ani Ň navíc. Popis obecného katalogového listu + základy technologie. Vůbec celá kniha je prodchnuta tím, že jí psal člověk, který paměti spíš vyráběl, než používal. Nečekejte, že se dozvíte např. rámcové odběry SRAM nebo CACHE při určitých frekvencích, o technologiích, známých již 2 roky, ani nemluvím.

     To je však ještě příjemné zjištění, proti tomu, co jsem se dozvěděl o DRAM.  Přečetl jsem si sice kapacitu jedné paměťové buňky, kolik jich je, jak se uvnitř v čipu obsluhují, historický vývoj, ale takové detaily, jako co to je RAS a CAS jsou zmíněny na polovině stránky. O tom, že DRAM již od 44256 (1990) má nějaký AUTOREFRESH, natož o tom, jak jej používat autor taktně pomlčel, ale na 5 z oněch 10 stran o DRAM popsal řadiče obnovení, které jsem v životě neviděl prodávat, natož použít.

     U EPROM je situace o něco lepší.Autor se rozepsal na téma jejich pinů, mazání, obsluhy stránkově adresovaných EPROM atd.. Nicméně opět mi výrazně chyběly některé praktické informace. Oblast EEPROM a FLASH vzal autor dost hopem, o 5V a 12V FLASH  (jejich rozdílech a důvodech vzniku) jsem nic nenašel. Taktéž se nikde  nevyskytovala informace o 10 let ! staré novince ZEROPOWER RAM, která sem jistě patří.
Problematika sériových EEPROM byla také opomenuta.

     Od strany 110 do strany  140 jsou popisována paměťová pole a budící periferní obvody. Je tu možné najít celostránkové téměř nic neříkající obrázky, známé z publikací GRADy.

     Na stranách 143 - 163 najdeme celkem užitečné rady a popisy paměťových systémů v počítačích, organizace paměťových oblastí atd..  Celkem zajímavé čtení,doplněné místy opět zcela zbytečnými obrázky. Na stránkách 168 - 182 lze najít popis DMA, dvoubránové paměti (letmá zmínka), vyrovnávacích pamětí atd.. Od strany 183 na stranu 217 lze najít popis zabezpečovacích kódů, parity, verifikace paměti atd.. Opět ve značně teoretickém duchu. V následující kapitole jsou popsány důležité zásady návrhu plošných spojů, filtrace napájení atd.

Shrnutí : Kniha nesplňuje předpoklad vnesení světla do nejasných oblastí kolem moderních součástek. Spíš popisuje a opisuje známé a publikované a místy to celkem trefně doplňuje připomínkami technologa. Pokud jste však vývojář a chcete se něco nového dozvědět, stáhněte si raději nějaký katalogový list z internetu, tam je toho mezi řádky mnohem víc.
 

Zavřít okno