XCHD

Syntaxe:  XCHD A,@Rr

Instrukce vymění (navzájem prohodí) obsah nižšího "půlbytu" střadače s nepřímo adresovaným paměťovým místem vnitřní paměti RAM.
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
XCHD A,@Rr 1 1  P