XCH

Syntaxe:  XCH A,byte

Instrukce vymění (navzájem prohodí) obsah střadače a určeného registru nebo adresovaného paměťového místa.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
XCH A,Rx 1 1  P
XCH A,a8 2 1  P
XCH A,@Rr 1 1  P