SWAP

Syntaxe:  SWAP A

Instrukce prohodí navzájem obsah nižšího a vyššího "půlbytu" střadače.
Instrukce je shodná s osmibitovou rotací o čtyři bity vpravo nebo vlevo.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
SWAP A 1 1  -