SUBB

Syntaxe:  SUBB A,zdrojový byte

Instrukce odečte obsah adresovaného bytu od střadače včetně příznaku přenosu (výpůjčky) a výsledek v něm ponechá. Je-li při výpočtu vyžadována v bitu b7 výpůjčka, je příznakový bit C nastaven, v opačném případě je vynulován.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
SUBB A,Rx 1 1  C,AC,OV,P
SUBB A,a8 2 1  C,AC,OV,P
SUBB A,@Rr 1 1  C,AC,OV,P
SUBB A,#d8 2 1  C,AC,OV,P