SJMP

Syntaxe:  SJMP relativní adresa

Instrukce realizuje krátký nepodmíněný skok na definovanou adresu, která se vypočítá jako součet čítače instrukcí ukazujícího na adresu následující instrukce a posunu (-128;127) určeného relativní adresou.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
SJMP r8 2 2  -