SETB

Syntaxe:  SETB bit

Instrukce nastaví přímo adresovaný bit na log.1.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
SETB b8 2 1  -
SETB C 1 1  C