RRC

Syntaxe:  RRC A

Instrukce devítibitové logické rotace střadače a příznaku přenosu o jednu pozici vpravo.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
RRC A 1 1  C,P