RR

Syntaxe:  RR A

Instrukce osmibitové logické rotace střadače o jednu pozici vpravo.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
RR A 1 1  -