RLC

Syntaxe:  RLC A

Instrukce devítibitové logické rotace střadače a příznaku přenosu o jednu pozici vlevo.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
RLC A 1 1  C,P