RL

Syntaxe:  RL A

Instrukce osmibitové logické rotace střadače o jednu pozici vlevo.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
RL A 1 1  -