RETI

Syntaxe:  RETI

Instrukce návratu z obslužného podprogramu přerušení - vyzvedne ze zásobníku dva byty a uloží je do čítače instrukcí (PC). Nejprve vyjme vyšší a potom nižší byte a odečte od ukazatele zásobníku hodnotu dvě. Nakonec povolí přijetí žádosti o přerušení se stejnou nebo nižší úrovní priority. Stavové slovo se automaticky neobnovuje.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
RETI 1 2  -