RET

Syntaxe:  RET

Instrukce návratu z podprogramu - vyzvedne ze zásobníku dva byty a uloží je do čítače instrukcí (PC). Nejprve vyjme vyšší byte a potom nižší byte a odečte od ukazatele zásobníku hodnotu dvě. Instrukce RET se používá bez operandu.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
RET 1 2  -