PUSH

Syntaxe:  PUSH adresa

Instrukce přičte jedničku k ukazateli zásobníku a potom uloží obsah adresovaného místa do vrcholu zásobníku (zásobník je vždy ve vnitřní datové paměti).

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
PUSH a8 2 2  -