POP

Syntaxe:  POP adresa

Instrukce vyzvedne obsah vrcholu zásobníku a uloží jej na adresované paměťové místo. Pak odečte od ukazatele zásobníku jedničku.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
POP a8 2 2  -