NOP

Syntaxe:  NOP

Kromě čítače instrukcí neovlivňuje instrukce žádné registry ani příznaky.
Instrukce "nic nevykonává", používá se k vytvoření zpoždění o délce 1 cyklu (při 12MHz krystalu zpoždění 1us). Instrukce NOP se používá bez operandu.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
NOP 1 1  -