MUL

Syntaxe:  MUL AB

Instrukce vynásobí dvě osmibitová čísla bez znaménka uložená ve střadači a registru B. Je-li součin větší než hodnota 255 (FFH), nastaví se příznakový bit přetečení OV=1. V opačném případě se OV vynuluje. Po operaci se do A uloží nižší byte výsledku, do B vyšší byte výsledku.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
MUL AB 1 4  OV,P,C=0