MOVX

Syntaxe:  MOVX cílový byte,zdrojový byte

Instrukce přesune byte z/do střadače do/z vnější paměti dat. Instrukce mohou využívat 16-bitovou nebo 8-bitovou nepřímou adresu. V prvním případě se vysílá adresa uložená v DPTR na bránu P2 (DPH) a bránu P0 (DPL). V druhém případě se vysílá na bránu P0 adresa uložená v registru R0 nebo R1 a na bráně P2 zůstává hodnota naposledy zapsaná.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
MOVX A,@Rr 1 2  P
MOVX A,@DPTR 1 2  P
MOVX @Rr,A 1 2  -
MOVX @DPTR,A 1 2  -