MOVC

Syntaxe:  MOVC A,@A+registr

Instrukce přesune byte z programové paměti (operační kód nebo konstantu) do střadače. Adresa místa, jehož obsah se přesouvá, získáme jako 16-bitový součet obsahu střadače (8 bitů) a ukazatele dat DPTR nebo čítače instrukcí PC. Pro případ čítače instrukcí je jeho obsah před provedením instrukce inkrementován (ukazuje na následující instrukci).

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
MOVC A,@A+DPTR 1 2  P
MOVC A,@A+PC 1 2  P