LJMP

Syntaxe:  LJMP a16

Instrukce vykoná nepodmíněný skok na adresu přímo uvedenou ve svém druhém (vyšší byte) a třetím (nižší byte) bytu. Adresa může ležet kdekoliv v 64kB adresovém prostoru.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
LJMP a16 3 2  -