LCALL

Syntaxe:  LCALL adresa

Instrukce vykoná nepodmíněné volání podprogramu z přímo uvedené 16-bitové adresy ve svém druhém (vyšší byte) a třetím (nižší byte) bytu. Před uložením přečtené adresy do čítače instrukcí (PC) se uloží návratová adresa (současný stav PC=adresa následující instrukce) do zásobníku.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
LCALL a16 3 2  -