JZ

Syntaxe:  JZ relativní adresa

Instrukce testuje obsah střadače a v případě je nulovosti provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet hodnoty čítače instrukcí a relativní adresy.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
JZ r8 2 2  -