JNZ

Syntaxe:  JNZ relativní adresa

Instrukce testuje obsah střadače a v případě je nenulovosti provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet hodnoty čítače instrukcí a relativní adresy.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
JNZ r8 2 2  -