JNC

Syntaxe:  JNC relativní adresa

Instrukce testuje příznak přenosu (C) a v případě jeho nulovosti (log.0) provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet čítače instrukcí a relativní adresy.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
JNC r8 2 2  -