JNB

Syntaxe:  JNB bit,relativní adresa

Instrukce testuje adresovaný bit a v případě jeho nulovosti (log.0) provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet čítače instrukcí a relativní adresy.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
JNB b8,r8 3 2  -