JMP

Syntaxe:  JMP @A+DPTR

Instrukce nepřímého nepodmíněného skoku na adresu určenou 16-bitovým součtem obsahu střadače (8 bitů bez znaménka) s obsahem ukazatele datové paměti DPTR.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
JMP @A+DPTR 1 2  -