JC

Syntaxe:  JC relativní adresa

Instrukce testuje příznak přenosu (C) a v případě jeho nastavení (log.1) provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet čítače instrukcí a relativní adresy.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
JC r8 2 2  -