JBC

Syntaxe:  JBC bit,relativní adresa

Instrukce testuje adresovaný bit a v případě jeho nastavení (log.1) provede skok na adresu, kterou vypočte jako součet čítače instrukcí a relativní adresy, a vynuluje testovaný bit.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
JBC b8,r8 3 2  -