INC

Syntaxe:  INC

Instrukce přičte k obsahu adresovaného paměťového místa jedničku. Po zvětšení hodnoty FFH dojde k přetečení na hodnotu 00H. Inkrementace obsahu výstupního portu zvětšuje obsah přečtený z registru portu a nikoliv ze vstupně/výstupních pinů portu. Instrukce INC DPTR přičte jedničku k registrovému páru DPH a DPL, které vytváří 16-bitový ukazatel datové paměti DPTR. Dojde-li při přičítání k přetečení u registru DPL (FFH ® 00H) potom je přičtena jednička k registru DPH. Přičítání jedničky k DPTR probíhá modulo 216 (FFFFH+1 ® 0000H). Instrukce INC DPTR je jedinou 16-bitovou instrukcí v instrukčním souboru procesoru.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
INC A 1 1  P
INC Rx 1 1  -
INC a8 2 1  -
INC @Rr 1 1  -
INC DPTR 1 2  -