DJNZ

Syntaxe:  DJNZ adresa,relativní adresa

Instrukce odečte od adresovaného paměťového místa jedničku a zjistí, zda je výsledek nulový. Je-li výsledek nenulový, provede skok na definovanou adresu. Je-li výsledek nulový, program pokračuje vykonáváním další instrukce následující po instrukci DJNZ.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
DJNZ Rx 3 2  -
DJNZ a8 3 2  -