DIV

Syntaxe:  DIV AB

Instrukce provádí celočíselné dělení obsahu střadače s obsahem registru B. Celá část podílu zůstává ve střadači, zbytek (nikoliv desetinná část) zůstává v registru B. Při dělení nulou se nastaví příznak přetečení OV=1.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
DIV AB 1 4  OV,P,C=0