DEC

Syntaxe:  DEC byte

Instrukce odečte jedničku od obsahu adresovaného paměťového místa. Po zmenšení hodnoty 00H dojde k podtečení na hodnotu FFH. Dekrementace obsahu výstupní brány zmenšuje obsah přečtený z registru brány a nikoliv ze vstupně/výstupních pinů.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
DEC A 1 1  P
DEC Rx 1 1  -
DEC @Rr 1 1  -
DEC a8 2 1  -