CPL

Syntaxe:  CPL A

Instrukce neguje každý bit střadače a vytváří tak jeho jednotkový doplněk.
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
CPL A 1 1  -


CPL (bitová operace)

Syntaxe:  CPL bit

Instrukce neguje adresovaný bit. Ovlivňuje: C,AC,F0,RS1,RS0,OV,P jen je-li adresován.
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
CPL C 1 1  C
CPL bit 2 1  C,AC,F0,RS1,RS0,OV,P jen je-li adresován