CLR

Syntaxe:  CLR A

Instrukce vynuluje obsah střadače.
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
CLR A 1 1  P


CLR (bitová operace)

Syntaxe:  CLR bit

Instrukce vynuluje adresovaný bit. Ovlivňuje: C,AC,F0,RS1,RS0,OV,P jen je-li adresován.
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
CLR C 1 1  C
CLR bit 2 1  C,AC,F0,RS1,RS0,OV,P jen je-li adresován