CJNE

Syntaxe:  CJNE cílový byte,zdrojový byte,relativní adresa

Instrukce porovná střadač nebo registr Rr nebo byte adresovaný registry R0,R1 se zdrojovým bytem (adresa,data). V případě jejich nerovnosti provede relativní skok (maximálně o +127 nebo -128 bytů) na požadovanou adresu. Adresa skoku se vypočte přičtením relativního posunu k čítači instrukcí, který byl nejprve třikrát inkrementován v důsledku čtení prováděné instrukce. Je-li cílový byte menší než zdrojový, je zároveň nastaven příznak přenosu C=1, jinak se nuluje C=0. Pokud se cílový a zdrojový byte rovnají, program pokračuje vykonáváním další instrukce následující po instrukci CJNE (příznak C=0).

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
CJNE A,a8,r8 3 2  C
CJNE A,#d8,r8 3 2  C
CJNE Rx,#d8,r8 3 2  C
CJNE @Rr,#d8,r8 3 2  C