AJMP

Syntaxe:  AJMP adresa

Krátký nepodmíněný skok na adresu uvnitř 2kB adresovaného prostoru (11-bitová adresa).

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
AJMP a11 2 2  -