ADD

Syntaxe:  ADD A,zdrojový byte

Instrukce přičte obsah adresovaného bytu ke střadači a výsledek v něm ponechá.
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
ADD A,Rx 1 1  C,AC,OV,P
ADD A,@Rr 1 1  C,AC,OV,P
ADD A,a8 2 1  C,AC,OV,P
ADD A,#d8 2 1  C,AC,OV,P


ADDC

Syntaxe:  ADDC A,zdrojový byte

Instrukce přičte obsah adresovaného bytu a příznakový bit přenosu C ke střadači a výsledek v něm ponechá.
Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
ADDC A,Rx 1 1  C,AC,OV,P
ADDC A,@Rr 1 1  C,AC,OV,P
ADDC A,a8 2 1  C,AC,OV,P
ADDC A,#d8 2 1  C,AC,OV,P