ACALL

Syntaxe:  ACALL adresa

Volání podprogramu uvnitř 2kB adresovaného prostoru (11-bitová adresa).
Instrukce uloží návratovou adresu do zásobníku s tím, že nejprve uloží nižší a potom vyšší byte. Volaný podprogram musí ležet uvnitř 2kB stránky, ve které leží instrukce následující po instrukci ACALL.

Možný operand Bytů Cyklů Ovlivňuje příznaky
ACALL a11 2 2  -